Bestel vandaag nog en profiteer van gratis verzending.
 

Privacyverklaring

Bij Bose vinden we dat uw interactie met ons een geweldige en blijvende ervaring moet zijn. Maar dat kan alleen als we uw vertrouwen krijgen en behouden. We vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Dit privacybeleid geldt specifiek voor handelingen van Bose en is van toepassing op informatie die u online en via andere kanalen (bijvoorbeeld in Bose®-verkooppunten) doorgeeft.

Als we op de Bose®-website om welke reden dan ook om persoonlijke gegevens vragen, zullen we een link naar dit privacybeleid beschikbaar maken. Als wij via offline kanalen om persoonlijke informatie vragen, zullen wij u informeren hoe u een exemplaar van dit privacybeleid kunt verkrijgen.

Persoonlijke gegevens: Onder 'persoonlijke gegevens' verstaan we alle informatie met betrekking tot u en aan de hand waarvan u direct (bijvoorbeeld uw naam) of indirect (bijvoorbeeld uw IP-adres dat wij verzamelen als u online een product aanschaft) kunt worden geïdentificeerd.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen: Hierna vindt u een overzicht van de methoden die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen:
Online:

Aankopen op de Bose®-website

Andere online interacties (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Offline:

Aankopen via telefoon, e-mail en in de Bose® Store
 

Productregistratiekaarten

Andere interacties in Bose®-verkooppunten of via telefoon (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Muziekshows en evenementen van Bose

Bose® Store Music Theatre-kaarten

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij online/offline: Raadpleeg ons volledige online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving van de informatie die wij online of offline verzamelen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken: In het algemeen worden persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:
 

Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 

Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.

Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.
U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.
Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.

Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Het gebruik van cookies: De website van Bose maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Deze cookies zijn onmisbaar voor de verwerking van een bestelling om informatie over de gebruiker te verkrijgen. Deze informatie (zowel de configuratie van de computer als de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker) vergemakkelijkt het gebruik van de Bose®-website. De informatie kan persoonlijke informatie bevatten, maar de naam (met uitzondering van de gebruikersnaam), het adres en andere persoonlijke gegevens, zoals creditcardgegevens, zullen niet worden verzameld. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid. U kunt uw computer zodanig instellen dat u geen cookies accepteert. In dat geval is het mogelijk dat u niet van alle functies op de Bose®-website gebruik kunt maken, noch toegang tot bepaalde onderdelen van de website krijgt.

Overdracht aan derden: Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, interesses) kunnen worden overgedragen aan bedrijven geassocieerd met Bose of diens medewerkers, zodat zij namens Bose onderzoek, analyse en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. Dergelijke bedrijven (gegevensverwerkers) kunnen gevestigd zijn in de Verenigde Staten of een ander land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wettelijke regels inzake de bescherming van het privéleven met betrekking tot persoonlijke gegevens van de consument afwijken van die welke in de Europese Unie van kracht zijn. In dat geval neemt Bose alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens wel voldoende worden beschermd. Bose zou dezelfde voorzorgsmaatregelen gebruiken als uw gegevens zouden worden overgedragen aan marketingpartners gevestigd buiten de EER om u te voorzien van mailings over Bose of producten en diensten van derden die mogelijk aansluiten op uw persoonlijke interesses, hobby's en activiteiten.
In geval van een wijziging van zeggenschap bij Bose, behouden wij ons het recht voor uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een onderneming die elke controle over de activiteiten van Bose zou overnemen. Houdt u er ook rekening mee dat Bose mogelijk specifieke informatie moet delen met derden (rechtbanken, administratieve organisaties enz.) indien vereist door de wet.

Hoe u uw voorkeuren kunt aangeven of gebruik kunt maken van uw rechten om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen: Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken wat betreft de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.
Neem contact met ons op (telefonisch op 0800 92 811, per e-mail (sales_support_be@bose.com) of via de post aan Bose BVBA, Limesweg 2, 3700 Tongeren) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Wijzigingen van het beleid. Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. Wij zullen wijzigingen op deze website publiceren en u via e-mail of per post op de hoogte brengen. Als u binnen 14 dagen na ontvangst van onze informatie geen bezwaar tegen een dergelijke wijziging aantekent, is het nieuwe beleid van toepassing. We wijzen op de gevolgen van het niet aantekenen van bezwaar in onze communicatie. In geval van bezwaar tegen het nieuwe beleid blijven de oude voorwaarden van kracht.
Dit privacybeleid valt uitsluitend onder de wetgeving van Nederland.