Gratis bezorging bij bestellingen vanaf €99.
 

Beleid

Lees onze privacyverklaring, ons veiligheidsbeleid en andere informatie als je met vertrouwen wilt winkelen op Bosebelgium.be.

Als je liever geen cookies op je computer hebt, kun je deze verwijderen. Ook kun je zorgen dat je browser cookies blokkeert of je een melding stuurt als je een cookie ontvangt. Dan kun je zelf bepalen of je bepaalde cookies accepteert. Aanvullende informatie over het beheer van cookies in populaire browsers is beschikbaar via de onderstaande links:

Privacyverklaring

Bij Bose vinden we dat uw interactie met ons een geweldige en blijvende ervaring moet zijn. Maar dat kan alleen als we uw vertrouwen krijgen en behouden. We vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. 

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland. 

Dit privacybeleid geldt specifiek voor handelingen van Bose en is van toepassing op informatie die u online en via andere kanalen (bijvoorbeeld in Bose®-verkooppunten) doorgeeft. 

Als we op de Bose®-website om welke reden dan ook om persoonlijke gegevens vragen, zullen we een link naar dit privacybeleid beschikbaar maken. Als wij via offline kanalen om persoonlijke informatie vragen, zullen wij u informeren hoe u een exemplaar van dit privacybeleid kunt verkrijgen.

Persoonlijke gegevens: Onder 'persoonlijke gegevens' verstaan we alle informatie met betrekking tot u en aan de hand waarvan u direct (bijvoorbeeld uw naam) of indirect (bijvoorbeeld uw IP-adres dat wij verzamelen als u online een product aanschaft) kunt worden geïdentificeerd.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen: Hierna vindt u een overzicht van de methoden die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen:
Online:

Aankopen op de Bose®-website

Andere online interacties (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Offline:

Aankopen via telefoon, e-mail en in de Bose® Store
 

Productregistratiekaarten

Andere interacties in Bose®-verkooppunten of via telefoon (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Muziekshows en evenementen van Bose

Bose® Store Music Theatre-kaarten

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij online/offline: Raadpleeg ons volledige online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving van de informatie die wij online of offline verzamelen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken: In het algemeen worden persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:
 

Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 

Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.

Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.
U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.
Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.

Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Het gebruik van cookies: De website van Bose maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Deze cookies zijn onmisbaar voor de verwerking van een bestelling om informatie over de gebruiker te verkrijgen. Deze informatie (zowel de configuratie van de computer als de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker) vergemakkelijkt het gebruik van de Bose®-website. De informatie kan persoonlijke informatie bevatten, maar de naam (met uitzondering van de gebruikersnaam), het adres en andere persoonlijke gegevens, zoals creditcardgegevens, zullen niet worden verzameld. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid. U kunt uw computer zodanig instellen dat u geen cookies accepteert. In dat geval is het mogelijk dat u niet van alle functies op de Bose®-website gebruik kunt maken, noch toegang tot bepaalde onderdelen van de website krijgt.

Overdracht aan derden: Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, interesses) kunnen worden overgedragen aan bedrijven geassocieerd met Bose of diens medewerkers, zodat zij namens Bose onderzoek, analyse en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. Dergelijke bedrijven (gegevensverwerkers) kunnen gevestigd zijn in de Verenigde Staten of een ander land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wettelijke regels inzake de bescherming van het privéleven met betrekking tot persoonlijke gegevens van de consument afwijken van die welke in de Europese Unie van kracht zijn. In dat geval neemt Bose alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens wel voldoende worden beschermd. Bose zou dezelfde voorzorgsmaatregelen gebruiken als uw gegevens zouden worden overgedragen aan marketingpartners gevestigd buiten de EER om u te voorzien van mailings over Bose of producten en diensten van derden die mogelijk aansluiten op uw persoonlijke interesses, hobby's en activiteiten.
In geval van een wijziging van zeggenschap bij Bose, behouden wij ons het recht voor uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een onderneming die elke controle over de activiteiten van Bose zou overnemen. Houdt u er ook rekening mee dat Bose mogelijk specifieke informatie moet delen met derden (rechtbanken, administratieve organisaties enz.) indien vereist door de wet.

Hoe u uw voorkeuren kunt aangeven of gebruik kunt maken van uw rechten om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen: Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken wat betreft de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.
Neem contact met ons op (telefonisch op 0800 92 811, per e-mail (sales_support_be@bose.com) of via de post aan Bose N.V., Limesweg 2, 3700 Tongeren) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Wijzigingen van het beleid. Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. Wij zullen wijzigingen op deze website publiceren en u via e-mail of per post op de hoogte brengen. Als u binnen 14 dagen na ontvangst van onze informatie geen bezwaar tegen een dergelijke wijziging aantekent, is het nieuwe beleid van toepassing. We wijzen op de gevolgen van het niet aantekenen van bezwaar in onze communicatie. In geval van bezwaar tegen het nieuwe beleid blijven de oude voorwaarden van kracht. Dit privacybeleid valt uitsluitend onder de wetgeving van Nederland.

Veiligheid online

Dit beleid is van toepassing op Bose European Management Services BV, gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Bose realiseert zich dat veiligheid en privacy van groot belang zijn voor klanten die online bestellen. We gebruiken verschillende methoden om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder toonaangevende coderingstechnologie waarmee uw gegevens veilig worden verzonden vanaf al onze beveiligde webpagina's. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen die wij treffen om online veiligheid te garanderen.

In onze internetwinkel kunt u uw voorkeur uitspreken over de privacy van uw naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt. Wij zullen uw creditcardgegevens niet langer dan nodig bewaren voor de verwerking van de betaling, tenzij u ons hebt gevraagd om uw creditcardgegevens voor verdere aankopen te onthouden.

Codering

Op deze website worden alleen bestellingen geaccepteerd van browsers die communiceren via SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). Hiermee wordt een veilige omgeving geboden waarin uw gegevens met coderingssleutels tot wel 128 bits worden verzonden. Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens, waaronder uw creditcardnummer, gecodeerd wanneer u online bestelt bij Bose. Geeft u bij een aankoop liever uw creditcardnummer telefonisch door aan een van onze medewerkers, dan kunt u ons bellen.

Digitale veiligheid

Persoonlijke gegevens op deze website worden beveiligd met de digitale beveiligingstechnologie van GeoTrust. Op alle beveiligde pagina's wordt een pictogram van een GeoTrust-sitecertificaat weergegeven. Als u het certificaat wilt bekijken, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er verschijnt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Websitecertificaten

Elke beveiligde pagina op deze website is beveiligd met een digitaal certificaat van GlobalSign. Dit wordt aangegeven met een pictogram van een sitecertificaat dat u op alle beveiligde pagina's ziet. Als u het certificaat wilt bekijken, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er verschijnt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Links naar andere websites

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar andere websites die niet worden onderhouden door Bose. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en mogen niet worden beschouwd als een steunverklaring aan de eigenaar/sponsor van de website of de inhoud van de website. Deze websites hanteren mogelijk voorwaarden en bepalingen, privacyregels, vertrouwelijkheidsregels of andere regels die afwijken van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op deze website. Bose is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, geldigheid, rechtmatigheid of enige materialen of gegevens op deze sites.

Veiligheid bij creditcardbetalingen

Site certificaten

Elke beveiligde pagina op deze site is beveiligd met een digitaal certificaat van GlobalSign. Dit kunt u zien aan het pictogram van het 'sitecertificaat' dat wordt weergegeven op elke beveiligde pagina. Als u het certificaat wilt weergeven, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er wordt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging weergegeven. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Veiligheid bij creditcardbetalingen

Zoals u mag verwachten wanneer u online bij Bose bestelt, worden uw persoonlijke gegevens, waaronder eventueel uw creditcardnummer, gecodeerd. Als u iets wilt aanschaffen en u wilt uw creditcardgegevens liever telefonisch doorgeven, kunt u ons ook bellen.

Privacy online

Bose realiseert zich dat privacy en beveiliging van groot belang zijn voor klanten die online bestellen. Ze gebruiken verschillende methoden om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder toonaangevende coderingstechnologie waarmee uw gegevens veilig worden verzonden vanaf onze beveiligde webpagina's. In onze internetwinkel kunt u uw voorkeur uitspreken over de privacy van uw creditcardgegevens, naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt.

Openbaar maken van persoonlijke gegevens

Doorgaans vragen we om gegevens die we nodig hebben om onze relatie met u te onderhouden. We gebruiken deze gegevens om u een betere winkelervaring te bieden. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om betere producten te ontwikkelen en onze services, bijvoorbeeld op het gebied van het leveren van bestellingen en facturering, te verbeteren.We analyseren anoniem klantgegevens in verzamelde vorm. Dit betekent dat we gegevens van duizenden sitebezoeken verzamelen en als geheel analyseren.

Wanneer u op deze website een account maakt, wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en wachtwoord op te geven. Als u een account hebt gemaakt, kunt u in Mijn account een persoonlijk adresboek maken om uw adres in op te slaan. We gebruiken deze gegevens om uw bestellingen te leveren en benaderen wij u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, mogelijk per telefoon of post met nieuwe producten en services van Bose.
Als u uw communicatievoorkeuren wil aanpassen, kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: 0800 92834, e-mail: sales_support_be@bose.com of via de post Bose N.V. ,Limesweg 2, 3700 Tongeren.

Als u ervoor kiest om een product online te kopen, verwerkt Bose uw betaling via een externe partij; Ogone. Om uw transactie te voltooien stemt u in met de overdracht en de opslag van de door u verstrekte financiële gegevens, uw naam, adres, en andere relevante informatie door Ogone.

Cookiebeleid

Bij Bose respecteren we dat u zich zorgen maakt over privacy en we stellen de relatie die we met u hebben zeer op prijs. Dit beleid is van toepassing op Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland. Zoals veel andere bedrijven gebruiken ook wij technologie op onze website om informatie te verzamelen waarmee wij uw online ervaring kunnen verbeteren. Met de cookies die wij gebruiken kunnen we onze website laten werken en leren wij welke informatie en advertenties onze bezoekers het meest waarderen.
In dit cookiebeleid wordt het volgende uitgelegd:

 • Wat zijn cookies?
 • Welke informatie we verzamelen en waarom
 • Het type cookies dat wij gebruiken
 • Hoelang cookies op uw apparaat worden opgeslagen
 • Hoe cookies moeten worden beheerd
 • Wat er gebeurt als u alle cookies weigert
 • Wijzigingen van het cookiebeleid
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand met informatie die naar uw computer of mobiele apparaat wordt gedownload zodra u een website bezoekt. Cookies zijn nuttig omdat websites er apparaten van gebruikers mee kunnen herkennen. Cookies worden vervolgens bij elk volgende bezoek teruggezonden naar de oorspronkelijke website en naar andere websites die dat cookie herkennen. Voor meer informatie over cookies gaat u naar: www.allaboutcookies.org.
Wanneer wij in dit beleid naar cookies verwijzen, willen we daarmee alle apparaten dekken inclusief webbakens en logbestanden. Voor meer informatie over die extra hulpmiddelen raadpleegt u onze Glossary.

Welke informatie we verzamelen en waarom

Wij gebruiken cookies om informatie te verwerken en zo beter te leren wat u van onze site wilt, onder andere om onze klanten een prettige en blijvende ervaring te bieden.
Enkele voorbeelden van de typen informatie die wij via cookies verzamelen, zijn:

 • hoeveel gebruikers de Bose®-website gebruiken, hoe vaak de site wordt bezocht, welke pagina's op de site worden bezocht, hoe er wordt doorgeklikt op de site en de totale tijd die op de website is besteed;
 • de website die werd bezocht voor de Bose®-website;
 • of u onze website eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent;
 • uw voorkeursinstellingen voor de weergave (bijv. opmaak, grootte, taal, etc.);
 • uw aankopen en bestellingen, en
 • uw gebruikersnaam, wachtwoord, browsertype en IP-adres, zodat we u bij toekomstige bezoeken kunnen herkennen.

Let op: we verzamelen niet uw naam of e-mailadres via cookies.

Daarnaast kunnen cookies ons helpen bij het volgende:

 • uw bezoek aan uw wensen aanpassen: we kunnen informatie over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze site te verbeteren;
 • de advertenties en marketingberichten die u op deze site van ons of van derden ontvangt, aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websitefuncties waar u mogelijk in geïnteresseerd bent en aanbevelingen van accessoires voor uw Bose®-systeem, of informatie over bijvoorbeeld het uitbreiden van uw audiosysteem naar andere ruimten. Ons doel is u zo snel en eenvoudig mogelijk te bieden wat u zoekt, en
 • trends van klanten bekijken: we stellen informatie samen uit de bezoeken van duizenden bezoekers, en analyseren dit als geheel. Dit soort onderzoek is gericht op de identificatie van trends onder de vele bezoekers van onze site en niet zozeer op de analyse van informatie van afzonderlijke bezoekers.

Het type cookies dat wij gebruiken

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, kunnen de volgende categorieën cookies op uw apparaat worden ingesteld:

First-party cookies
Deze cookies worden door Bose ingesteld. Voor het grootste deel zijn deze strikt noodzakelijk om u op de website te laten surfen en de functies ervan te laten gebruiken.

 • Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies worden ingesteld door Bose. Door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.
 • Analysecookies – Deze cookies worden ingesteld door Bose om statistische informatie (opgeteld en anoniem) over het gebruik van de website door u en andere bezoekers te verzamelen. Met deze informatie kan Bose de functionaliteit van de website verbeteren.

Third-party cookies
Naast ons gebruik van deze toepassingen kunnen ook door bepaalde derden en gelieerde ondernemingen cookies op uw computer worden geplaatst en gebruikt, en in combinatie met webbakens.

 • Strikt noodzakelijke cookies – Door deze cookies kunt u gebruikmaken van nuttige diensten en functies, zoals de online ondersteuning via chat.
 • Advertentiecookies voor online gedrag – Met deze cookies wordt informatie over uw browsergedrag en voorkeuren voor producten en diensten verzameld. Met deze informatie kunnen Bose en advertentienetwerken waarmee wij samenwerken relevante advertenties plaatsen op de meest voor de hand liggende locaties op partnerwebsites en op de websites van Bose. Derden of gelieerde ondernemingen kunnen bijvoorbeeld banneradvertentieprogramma's van Bose plaatsen op een website die niet van Bose zelf is.

Hoelang cookies op uw apparaat worden opgeslagen

Hoelang cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen varieert, maar het kan over het algemeen in twee categorieën worden verdeeld: tijdelijk of persistent.

Tijdelijke cookies
We gebruiken op al onze beveiligde pagina's tijdelijke sessiecookies om een sessie-id aan u toe te wijzen en deze op te slaan zodat u zonder onderbrekingen naar de verschillende gedeelten van onze website kunt gaan. De sessie-id wordt ook gebruikt voor interne rapportagedoeleinden. U kunt niet worden geïdentificeerd op basis van de informatie en dit type cookie laat geen informatie op uw vaste schijf achter die kan worden opgehaald. De meeste van onze eigen cookies zijn sessiecookies die verlopen zodra u uw internetbrowser sluit.

Persistente cookies
Onze eigen analysecookies en cookies van derden zijn persistente cookies omdat wij ze gebruiken om bezoekerspatronen over langere tijd te ontdekken of om extra functies te bieden waarom u hebt gevraagd met betrekking tot het aanpassen van de website en opgeslagen of bewaarde inhoud. Ze kunnen voor een periode van 24 uur, een week of zelfs enkele jaren op uw computer worden opgeslagen, afhankelijk van de functie die ze ondersteunen.

Hoe cookies moeten worden beheerd

Wij stellen alleen cookies in op uw apparaat als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u bepaalde categorieën cookies op onze websites niet wilt ontvangen, kunt u het volgende hulpprogramma gebruiken om u voor deze cookies af te melden. Let op: wij hebben wel een reeks cookies nodig om uw keuzes te onthouden wanneer u de website opnieuw vanuit dezelfde browser bezoekt.
Op dit moment is het technisch niet mogelijk om uw instellingen mee te nemen naar een andere browser of ander apparaat (bijv. uw computer of smartphone). U dient deze instellingen dus afzonderlijk op alle browsers/apparaten die u gebruikt te wijzigen. U moet deze voorkeuren telkens opnieuw instellen wanneer u een nieuwe browser of nieuw apparaat gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies worden ingesteld door Bose. Door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.

Analysecookies

Deze cookies worden ingesteld door Bose om statistische informatie (opgeteld en anoniem) over het gebruik van de website te verzamelen. Met deze informatie kan Bose de functionaliteit van de website verbeteren.

Strikt noodzakelijke cookies van derden

Door deze cookies kunt u gebruikmaken van nuttige diensten en functies, zoals de online ondersteuning via chat. Deze worden aangeboden door partners van Bose.

Advertentiecookies voor online gedrag

Deze cookies worden door Bose of advertentiepartners gebruikt om informatie over uw browsegedrag en voorkeuren voor producten en diensten te verzamelen. Met deze gegevens kunnen Bose en partners relevante advertenties op partnerwebsites en op websites van Bose plaatsen.

Buiten dat bent u vrij om uw cookies via uw webbrowser te beheren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u zelf kunt bepalen of u de cookie wilt accepteren. De cookie kan geen informatie op uw vaste schijf lezen en u kunt de cookie op elk gewenst moment verwijderen.

Als u niet zeker bent over het gebruik van cookies op uw apparaat, volgt u dan de onderstaande maatregelen om cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, te beheren.

Bij gebruik van Internet Explorer (IE) 9.0+:

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk die wordt weergegeven en klik op 'Internet Options' (Internetopties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy' bovenaan
 • Schuif de schuifbalk omhoog naar het gewenste privacyniveau

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk die wordt weergegeven en klik op 'Internet Options' (Internetopties)
 • Klik onder 'Browsing History' (Browsegeschiedenis) op het tabblad 'General' (Algemeen) en klik op 'Delete' (Verwijderen)

Bij gebruik van Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+:

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy'
 • Schakel het vakje 'Accept Cookies From sites' (Cookies van websites accepteren) uit

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy'
 • Klik op 'Clear Now' (Nu wissen)
 • Selecteer 'Cookies'
 • Klik op 'Clear Private Data Now' (Persoonlijke gegevens nu wissen)

Bij gebruik van Google Chrome

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar het menu 'Tools' (Extra)
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op 'Under the Hood' (Onder de kap)
 • Selecteer 'Cookie Setting' (Cookie-instelling) Selecteer vervolgens 'Block all Cookies' (Alle cookies blokkeren)

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar het menu 'Tools' (Extra)
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op 'Under the Hood' (Onder de kap)
 • Ga naar het gedeelte 'Privacy' en selecteer 'Show Cookies' (Cookies weergeven)
 • Er wordt een nieuw venster 'Cookies' geopend. Hier kunt u alle cookies van uw Google Chrome-browser zien
 • Klik op 'Remove All' (Alles verwijderen) om alle sporen van cookies te verwijderen
 • Als u alleen een bepaalde cookie wilt verwijderen, markeert u deze en klikt u op 'Remove' (Verwijderen)

Als u een browser gebruikt die niet in de bovenstaande lijst staat, raadpleeg dan de documentatie of online hulp van uw browser voor meer informatie.

Wat gebeurt er als u alle cookies weigert?

U kunt nog steeds sommige delen van onze websites gebruiken. Maar als u cookies uitschakelt, werken sommige nuttige functies niet.
U kunt bijvoorbeeld niet de online ondersteuning via chat gebruiken of producten kopen. Ook kunt u onze Store Locator niet gebruiken of pagina's met uw sociale netwerk delen.

Wijzigingen van het beleid

Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. We publiceren alle wijzigingen op deze website. Dit beleid geldt specifiek voor handelingen van Bose en is van toepassing op informatie die u online en via andere kanalen doorgeeft. Dit beleid wordt hier gepubliceerd voor uw gemak en is niet bedoeld om een bindende verplichting in te stellen. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over ons gebruik van cookies, of als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang tot uw gegevens en/of informatie die wij over u hebben wilt corrigeren, kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens over het algemeen verwerken en met name hoe we de gegevens die u naar onze website uploadt verwerken, vindt u in ons privacybeleid.

GLOSSARY

Cookies zijn tekstbestanden met een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload zodra u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgende bezoek teruggezonden naar de oorspronkelijke website en naar andere websites die dat cookie herkennen.

Logbestanden zijn webserverbestanden (zoals de domeinnaam of het IP-adres, URL's, de http-responscode, de website vanwaar u ons bezoekt en/of de datum en duur van uw bezoek) die automatisch worden aangemaakt wanneer een internetgebruiker een website bezoekt.

Bepaalde pagina's op onze website bevatten 'webbakens' (ook wel internettags, pixeltags en 'clear GIFs' genoemd). Een webbaken is een elektronisch bestand dat normaal gesproken uit één afbeelding van één pixel bestaat. Het kan op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst om informatie te verzenden. Dit kan privégegevens bevatten zoals het IP-adres van de computer waarop de pagina met het baken is gedownload, de URL van de pagina met het baken, de tijd dat de pagina met baken werd bekeken, het type browser dat is gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in cookies die door derden zijn verzonden.

Gegevens die u opgeeft

Factuur- en verzendgegevens

Tot deze gegevens behoren uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en eventueel uwcreditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en transactiegegevens.

Online productregistratie

Voor producten die online kunnen of moeten worden geregistreerd,dient u uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) geven. Daarnaast kunnen we u vragen gegevens over het aangeschafte product, inclusief het type en de datum van aanschaf, op te geven.

Gegevens die we verzamelen

Dit beleid is van toepassing op Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Gegevens die u verstrekt met betrekking tot online aankopen en andere interacties

Uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en, indien u ervoor kiest om een product online aan te schaffen of indien u ons hebt gevraagd uw creditcardgegevens voor verdere aankopen te bewaren, uw creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, het product dat u hebt aangeschaft, inclusief het type product en de datum van aanschaf, en de transactiegegevens (facturering en verzending).

Uw betaling wordt verwerkt door een externe partij, Ingenico, zoals hieronder uiteengezet.

Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar de meeste gegevens zijn voor ons van essentieel belang om de betreffende dienst te verlenen. Wij geven u meer informatie over welke gegevens essentieel zijn en welke gegevens optioneel zijn wanneer wij deze verzamelen.

We kunnen ook aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw interesses en hobby's, als u deelneemt aan onze enquêtes.

Gegevens die we verzamelen via cookies

Om onze site te verbeteren kunnen we technische en demografische informatie verzamelen waarmee wij kunnen zien hoe klanten de site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke gedeelten het vaakst worden bezocht.

We gebruiken sessiecookies om de IP-adressen van gebruikers te verzamelen, te achterhalen welke website gebruikers hebben bezocht voor ze de Bose®-site bezochten en informatie over het browsertype, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's op de website, het klikgedrag op de website en de totale tijd van een bezoek te verzamelen. We gebruiken permanente cookies om informatie over websitebezoeken en aankopen (voorkeuren op het gebied van producten en diensten) te verzamelen en te bepalen hoe een gebruiker is doorverwezen naar onze website.

Ook maken wij gebruik van cookies die door ons of door reclamepartners worden geplaatst om informatie over uw browsergedrag en uw voorkeuren voor producten en diensten te verzamelen.

Klik hier voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u uw cookies kunt beheren.

Het gebruik van gegevens

Dit beleid is van toepassing op Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het verwerken van uw online bestellingen

Als u ervoor kiest om een product online aan te schaffen, wordt uw betaling verwerkt via Ingenico, een extern bedrijf in betalingsverwerking. Door uw online transactie te voltooien gaat u ermee akkoord dat uw financiële gegevens, uw creditcard, naam, adres en andere relevante betalingsinformatie worden overgedragen naar en opgeslagen door Ingenico. Raadpleeg het privacybeleid van Ingenico via http://payment-services.ingenico.com/be/nl/cookiebeleid voor meer informatie over hoe Ingenico uw gegevens verwerkt.

De persoonlijke gegevens die u verstuurt om een product aan te schaffen kunnen ook door Bose worden gebruikt om frauduleuze creditcardbetalingen te detecteren.

Het beantwoorden van uw online vragen

Met de informatie die u ons verschaft kunnen wij uw vragen volledig beantwoorden. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden die de gegevens namens Bose verwerken voor onderzoek en analyse.

Het verstrekken van informatie over nieuwe Bose®-producten en aanbiedingen

Wij verstrekken u informatie over producten en speciale aanbiedingen van Bose die aansluiten bij uw persoonlijke interesses, hobby's en activiteiten, indien u ons hebt gevraagd dit te doen.

U ontvangt deze informatie via e-mail, sms, telefonisch en/of via gepersonaliseerde mailing, mits u hebt aangegeven dergelijke marketingberichten van Bose te willen ontvangen.

U ontvangt bijvoorbeeld na het plaatsen van een bestelling op onze website een e-mail ter bevestiging en, in de meeste gevallen, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, een aparte e-mail met informatie over het volgen van uw bestelling en marketing om uw productvoorkeuren te identificeren, zodat we u gepersonaliseerde advertenties kunnen sturen. In deze e-mails staat altijd een link om uw e-mailadres uit onze lijst te verwijderen.

Een betere site ontwikkelen

Wij gebruiken cookies om informatie te verwerken en zo beter te leren wat u van onze website wilt, onder andere om onze klanten een prettige en blijvende ervaring te bieden. Om onze site te verbeteren kunnen we opgetelde (anonieme) technische gegevens verzamelen waarmee wij kunnen zien hoe klanten de site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke gedeelten van onze website het vaakst worden bezocht.

Trends van klanten bekijken: We verzamelen gegevens van duizenden klantenbezoeken en analyseren deze als geheel. Dit soort onderzoek is gericht op de identificatie van trends onder de vele bezoekers van onze website en niet zozeer op de analyse van informatie van afzonderlijke bezoekers.

De website aanpassen aan uw voorkeuren: We kunnen gegevens over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze website in overeenstemming met uw productvoorkeuren te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld accessoires aanraden voor uw Bose®-systeem of informatie geven over het uitbreiden van uw audiosysteem naar andere ruimten. Het doel is u zo snel en eenvoudig mogelijk te bieden wat u zoekt. Daarvoor maken we gebruik van cookies in combinatie met webbakens. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid of hoe u uw cookies kunt beheren.

Online enquêtes: We gebruiken de feedback die u via enquêtes met ons deelt om een betere website te ontwikkelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens alleen wanneer u ervoor kiest die informatie met ons te delen. Bose kan deze gegevens delen met externe onderzoeksbureaus die de gegevens namens Bose samenstellen en analyseren.

Het delen van uw gegevens met zorgvuldig geselecteerde derden

Uw persoonlijke gegevens kunnen met andere gerenommeerde bedrijven ('derden') worden gedeeld die namens Bose onderzoek, analyse en marketingactiviteiten uitvoeren. De opgetelde gegevens kunnen bijvoorbeeld aan derden worden verstrekt voor marktonderzoek ten behoeve van Bose of om u te voorzien van mailings over producten en diensten van Bose, indien u ons daarom hebt gevraagd.

Afhankelijk van uw voorafgaande toestemming kan Bose uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren) ook delen met zorgvuldig geselecteerde derden om u gepersonaliseerde advertenties te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

We kunnen extra gegevens van derden toevoegen aan uw persoonlijke gegevens voor analyse- en marketingdoeleinden.

Bepaalde derden en gelieerde ondernemingen kunnen namens Bose cookies op uw computer plaatsen en gebruiken, in combinatie met webbakens, voor het verrichten van marktonderzoek en analyse ten behoeve van Bose. Met deze gegevens kunnen Bose en onze partners relevante advertenties op partnerwebsites en op Bose®-websites plaatsen in overeenstemming met uw productvoorkeuren, als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Derden of gelieerde ondernemingen kunnen bijvoorbeeld banneradvertentieprogramma's van Bose plaatsen op een website die niet van Bose zelf is. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies en webbakens door derden of voor het beheren van uw cookies.

Koppelingen naar derden

De website van Bose bevat links naar websites van derden en/of inhoud die algemeen toegankelijk is op internet. Bose heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de gegevens die via deze websites worden verzameld. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid van deze websites te lezen.

Als u deze website bezoekt via een andere website, wordt uw bezoek mogelijk door die website gevolgd. Wij adviseren u om het privacybeleid van die website door te nemen of deze website rechtstreeks vanuit uw browser te openen als u zich zorgen maakt over uw privacy.

Derden

Koppelingen naar derden

De website van Bose bevat koppelingen naar websites van derden en/of inhoud die algemeen toegankelijk is op internet. Bose heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld door deze sites. We raden u sterk aan het privacybeleid van deze sites te lezen.

Als u deze websitebezoekt via een andere winkelsite, worden uw stappen mogelijk gevolgd door die site. We raden u aan het privacybeleid van die site door te nemen of deze website rechtstreeks vanuit uw browser te openen als u zich zorgen maakt over uw privacy.

Gebruik van pixelbakens door derden

Bedrijven die op hun websites advertenties van Bose weergeven of promotionele e-mailberichten voor producten van Bose verzenden, kunnen pixelbakens gebruiken. Pixelbakens zijn afbeeldingen van één pixel waarmee gegevens (waaronder mogelijk gegevens op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd) worden teruggestuurd zodat dit bedrijf de effectiviteit van advertenties kan optimaliseren en kan controleren welke producten worden aangeschaft op deze website.

Klik hier om uw cookies te beheren.

Transacties

Het gaat hierbij onder andere om transacties via de telefoon, via e-mail of bij muziekfestivals of evenementen bij Bose-winkels.

De gegevens die we verzamelen

We verzamelen uw factuur- en verzendgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en de transactiegegevens.

Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens?

Alle gegevens die we voor een transactie verzamelen, worden bewaard. Bose gebruikt de informatie voor marketingdoeleinden, marktonderzoeken en rapporten.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u een product aanschaft, kunt u uw voorkeur aangeven over de privacy van uw creditcardgegevens, naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt. U kunt na uw aankoop ook telefonisch contact met Bose opnemen om aan te geven dat u liever niet wilt dat uw gegevens voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. U kunt zich ook aanmelden bij uw account en uw communicatievoorkeuren bijwerken.

Privacy offline

In bepaalde gevallen verzamelt Bose ook gegevens die niet via onze website zijn opgegeven. Net als de informatie die we online verzamelen, gebruiken we deze informatie om onze producten en de relatie met onze klanten te verbeteren.

Dit beleid is van toepassing op Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

In dit gedeelte wordt ons privacybeleid uitgelegd met betrekking tot de volgende methoden om klantgegevens te verzamelen:

 • Bose® Music Theatre-kaartjes
 • Productregistratiekaarten
 • Deelnameformulieren voor wedstrijden en prijsvragen
 • Transacties via telefoon, e-mail en Bose® Stores
 • Muziekshows en evenementen van Bose

Tickets, kaarten en formulieren

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het gaat hier om:

 • Bose® Music Theatre-kaartjes
 • Productregistratie- en garantiekaarten
 • Deelnameformulieren voor wedstrijden en prijsvragen

De gegevens die zijn verstrekt

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en de antwoorden op verschillende enquêtevragen (hobby's, interesses). De productregistratiekaarten bevatten ook gegevens over het aangeschafte product, inclusief het type product en de datum van aanschaf.

Hoe gebruiken we de gegevens die zijn verstrekt?

De persoonlijke gegevens worden in het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 • Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.
 • Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.

U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

 • Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.
 • Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken ten aanzien van de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Neem contact met ons op (telefonisch op 0800 92 811, per e-mail (sales_support_be@bose.com) of via de post aan Bose N.V., Limesweg 2, 3700 Tongeren) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Transacties

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose European Management Services BV, gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het gaat hierbij onder andere om transacties via de telefoon, via e-mail of bij muziekshows of evenementen in Bose® Stores.

De gegevens die we verzamelen

Factuur- en verzendgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en de transactiegegevens.

Hoe gebruiken we de gegevens die zijn verstrekt?

De persoonlijke gegevens worden in het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 • Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.
 • Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.

U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

 • Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.
 • Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken ten aanzien van de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Neem contact met ons op (telefonisch op 0800 92 811, per e-mail (sales_support_be@bose.com) of via de post aan Bose N.V., Limesweg 2, 3700 Tongeren) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Onze belofte aan jou

Bose ontwerpt al zijn producten om je de beste geluidsprestaties te bieden in de prijsklasse van het product. We willen dat de oorspronkelijke uitvoering van muziek zo getrouw mogelijk wordt weergegeven. We vermijden kunstmatige effecten, zoals geaccentueerde lage en hoge frequenties.

We zijn het aan onze reputatie verplicht om dit beleid rigoureus na te streven bij het onderzoek, het ontwerp en de productie van onze producten. We gebruiken alleen de beste onderdelen en de nieuwste assemblage- en kwaliteitscontroletechnieken om te zorgen voor betrouwbare producten met een lange levensduur.

Bose ondersteunt onderzoek om voortdurend nieuwe technologie te ontwikkelen ter verbetering van de geluidsweergave. Vergelijk Bose-producten die je koopt gerust met concurrerende producten op nauwkeurigheid van de muziekweergave. Dat doen we zelf ook. Zo krijg je meer waardering voor het gekozen product.

Productgarantie van Bose

Beleid van Bose aangaande de garantie
Voorwaarden en bepalingen voor producten die zijn aangeschaft in Europa.

Bose N.V.
Limesweg 2
3700 Tongeren
België

Wat wordt er gedekt?

Alle materiaal- en fabrieksfouten. Deze garantie voor de producten van Bose is van toepassing op de functionaliteit van de luidsprekers of systemen bij normaal gebruik voor doeleinden waarvoor het product is ontworpen, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding. Mankementen die worden veroorzaakt door onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud, door een ongeluk, overmatige blootstelling aan vocht, onjuist verpakken, bliksem, piekspanning of ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen waar Bose geen toezicht op heeft, worden niet gedekt. De luidsprekers en systemen van Bose kunnen niet in elke omgeving worden gebruikt. Raadpleeg daarom uw gebruikershandleiding.

De garantietermijn

De garantie van Bose is voor elektronische producten, home cinema-systemen, geïntegreerde systemen en actieve luidsprekers twee jaar geldig vanaf de leverdatum van het product. Voor passieve luidsprekercomponenten (versterkt) is de garantieperiode vijf jaar. Het VideoWave® entertainment- systeem en de 131® weerbestendige luidsprekers hebben een garantie van drie jaar. Actieve componentluidsprekers hebben een garantie van twee jaar voor de elektronica en van vijf jaar voor de luidsprekers zelf. Voor Aviation Headsets geldt een beperkte garantie van 5 jaar. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het product voor meer informatie over de garantie voor professionele producten.

Wat doen wij

Wij verplichten ons ertoe de defecte onderdelen binnen een redelijke termijn en gratis te repareren of te vervangen.

Garantieservice ontvangen

Let op:

als u het product rechtstreeks bij Bose hebt gekocht, kunt u contact met ons opnemen. Als u het product bij een geautoriseerde dealer hebt gekocht, neemt u contact op met de winkel.

Wanneer het probleem niet kan worden opgelost, zorgt Bose of uw geautoriseerde dealer ervoor dat het product op transport naar Bose gaat.

Als u verantwoordelijk bent voor het inpakken van het product voor verzending, moet u ervoor zorgen dat u een stevige kartonnen doos en voldoende verpakkingsmateriaal gebruikt. We raden u aan minimaal 5 cm aan verpakkingsmateriaal te gebruiken om producten tot 5 kg volledig in te pakken. Voor producten van meer dan 5 kg kunt u het beste 10 cm verpakkingsmateriaal gebruiken.

We trachten alle producten binnen twee weken te repareren, op basis van de beschikbaarheid van de onderdelen, en brengen, wanneer de garantieperiode is vervallen, nooit kosten in rekening zonder u daar vooraf van op de hoogte te stellen.

Overige rechten

Deze garantie geeft u bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden. Mogelijk hebt u ook nog andere wettelijke rechten die van toepassing zijn op het product dat u hebt aangeschaft. Deze wettelijke rechten kunnen van staat tot staat of land tot land verschillen. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting, beperking of aanpassing van bepaalde impliciete garanties of het effect hiervan niet toegestaan. In dergelijke gevallen is de garantie alleen van toepassing voor zover dit is toegestaan onder de geldende wet- en regelgeving. Andere wetgeving biedt u mogelijk de mogelijkheid om juridische claims tegen de verkoper in te dienen.

Verhaalsmogelijkheden

De voorwaarden van deze garantie vervangen alle andere garanties en voorwaarden, met uitzondering van de wettelijke garanties en voorwaarden. Deze garantie heeft geen invloed op enige wettelijk vastgestelde rechten en sluit de wettelijke verhaalsmogelijkheid niet uit.

Deze Garantie is volledig overdraagbaar mits de huidige eigenaar het originele aankoopbewijs van een geautoriseerde Bose-dealer of direct van Bose levert.

In landen waar de beperkte aansprakelijkheid niet wordt uitgesloten door de wet, is de maximale aansprakelijkheid van Bose nooit meer dan het werkelijke aankoopbedrag voor het product. In landen waar beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid wettelijk zijn uitgesloten, is Bose maximaal aansprakelijk voor de rechtstreekse schade voor opgelopen letsel en/of schade aan onroerende goederen of persoonlijke eigendommen die is veroorzaakt door de nalatigheid van Bose.

Voor zover dit onder de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan, is Bose op geen enkele manier aansprakelijk voor speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan beperkingen met betrekking tot de uitsluiting of beperkingen met betrekking tot de ondersteuning, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of beperking met betrekking tot de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag op te leggen, in welk geval de bovenvermelde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Deze garantie komt te vervallen wanneer het label met het serienummer is verwijderd of niet leesbaar meer is.

Privacy

Er is aan uw kant geen juridische verplichting om persoonlijke gegevens op te geven. Aan de hand van dergelijke gegevens kunnen we echter bijhouden welke geluidsapparatuur van Bose u hebt aangeschaft en zodoende een beter inzicht krijgen in de kopers van onze producten. De verzamelde gegevens worden door Bose gebruikt voor marketingdoeleinden en het is ons toegestaan contact met u op te nemen over producten die u hebt aangeschaft of om u te informeren over producten van Bose of andere bedrijven waar u mogelijk interesse in hebt. De gegevens die u verstrekt, worden mogelijk verwerkt in een ander land.

Prestatiegarantie van Bose

Je kunt je Bose-product vrijblijvend uitproberen. We zijn ervan overtuigd dat het product je zal bevallen. Daarom mag je het 30 dagen uitproberen, om zeker te weten dat het je bevalt. Als je om een of andere reden niet tevreden bent met je aanschaf bij Bose, retourneer je je product binnen de proefperiode. Dan krijg je het aankoopbedrag volledig vergoed. Dat is de prestatiegarantie van Bose.

Voorwaarden en bepalingen voor de site

Welkom op de Nederlandstalige website ('website') van Bose N.V. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Bose en zijn agenten. We verlenen u met alle plezier toegang tot de inhoud van de website ('inhoud') zodat u informatie kunt zoeken en kunt winkelen. Lees de onderstaande voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website ('Algemene voorwaarden') aandachtig door. Door de website van Bose te bezoeken en te gebruiken gaat u expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en volgt u de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken we u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Geautoriseerd gebruik

Bose geeft u hierbij toestemming om de inhoud die door Bose op de website wordt gepubliceerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, weer te geven, te kopiëren, en te reproduceren om eventueel over te gaan tot de aanschaf van een Bose®-product, mits u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Behalve zoals bovenstaand expliciet is aangegeven, verklaart u dat u de inhoud of delen van de inhoud van de website op geen enkele wijze zult reproduceren, weergeven, publiceren, doorgeven of op enige andere wijze voor enig ander doel zult distribueren.

Daarnaast stemt u ermee in de website niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Aankopen

Als u een van de producten op deze website wilt aanschaffen, moet u naast de algemene voorwaarden ook de algemene verkoopvoorwaarden accepteren.

U verklaart dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten, bijkomende kosten, invoerrechten, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

U garandeert dat u over de volledige rechten beschikt om deze algemene voorwaarden aan te gaan en gebruik te maken van de website overeenkomstig alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website is eigendom van Bose, bij Bose aangesloten maatschappijen, dochterondernemingen van Bose en/of leveranciers van Bose en is auteursrechtelijk beschermd. Bose kan eigendomsvermeldingen voor de inhoud op de website plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkgegevens. U stemt ermee in dat u voor elke kopie of reproductie die u van de website of inhoud op de website maakt, dergelijke auteursrecht-, handelsmerkvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen handhaaft.

Behalve zoals hierboven in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven, kunnen er op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele-eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend, noch indirect, noch door juridische uitsluiting of op enige andere wijze.

Alle producten, processen of technologieën op deze website zijn mogelijk onderworpen aan andere, aan Bose voorbehouden intellectuele-eigendomsrechten. Bose en de Wave® radio zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation. Alle handelsmerkaanduidingen die voor de producten, productontwerpen en services van Bose worden gebruikt, zijn gebaseerd op de handelsmerkaanvragen en -registratie in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de registratie van handelsmerken in andere landen nog moet worden openbaar gemaakt of nog in behandeling is. Er kunnen geen conclusies worden getrokken uit de registratie in enig ander land.

Microsoft en het Passport-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen en worden gebruikt onder een licentie die is verleend door Microsoft. Andere handelsmerken, inclusief geregistreerde handelsmerken, van de genoemde producten of waarnaar op de website wordt verwezen, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Beperkingen met betrekking tot het gebruik van koppelingen en frames

U stemt ermee in dat u geen handelsmerken van Bose, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zult gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Voorts stemt u ermee in dat u geen koppeling naar de website zult maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website weer te geven in een frame.

Inhoud van derden

De website van Bose bevat mogelijk koppelingen naar sites van derden die niet door Bose worden beheerd. We staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of enig ander aspect met betrekking tot de informatie op een site van derden of andere hieraan gekoppelde sites, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het vertrouwen dat u in dergelijke inhoud stelt, of transacties die via sites van derden worden uitgevoerd, tenzij we hier expliciet mee akkoord gaan.

Beperkingen met betrekking tot belemmering

U stemt ermee in dat u geen robots, spiders of andere geautomatiseerde of handmatige processen zult gebruiken, om de inhoud van de website te verwerken of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. U stemt ermee in dat u geen acties zult ondernemen waardoor de infrastructuur van de website onredelijk en disproportioneel wordt belast. U stemt ermee in dat u geen apparaat gebruikt of software of handelingen uitvoert waarmee u het goed functioneren van de website verstoort of probeert te verstoren.

Ongeoorloofd gebruik

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Bose besteed naar vermogen redelijke aandacht aan de inhoud op en toegankelijkheid van deze website. Vanwege de aard van de inhoud die inherent is aan internet, geven we geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en kunnen we geen uitspraken doen over de nauwkeurigheid, adequaatheid, de toegang tot of geblokkeerde of vertraagde toegang tot en geschiktheid van de inhoud van de website. Bose garandeert geen foutloze werking van de website en garandeert niet dat de website en de server volledig vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Met uitzondering van de gevallen zoals onderstaand zijn vastgelegd, zal Bose in geen geval op grond van deze overeenkomst aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade of kosten, ongeacht of deze op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere rechtstheorie zijn gebaseerd, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of het openen, downloaden van of vertrouwen op de inhoud op de website. Bose is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

Deze algemene voorwaarden ontslaan Bose niet van enige aansprakelijkheid (indien van toepassing) in geval van persoonlijk letsel of een overlijden als gevolg van nalatigheid van Bose, voor fraude of een andere kwestie die volgens de wet- en regelgeving niet mag worden uitgesloten.

Internationale informatie

De website verschaft u toegang tot informatie over producten en services van Bose die beschikbaar zijn in gebieden buiten België. Dergelijke verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en impliceren niet dat Bose dergelijke producten of services ook beschikbaar zal stellen in België.

Gewijzigde voorwaarden

Vanwege het beleid dat Bose hanteert met betrekking tot het verbeteren van de website, behoudt Bose zich het recht voor om op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht de algemene voorwaarden te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U dient er zelf voor te zorgen dat u de algemene voorwaarden regelmatig controleert om te bepalen of Bose hierin wijzigingen heeft aangebracht. Wanneer u de website na dergelijke wijzigingen gebruikt of bezoekt, betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Bose behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht de producten, prijzen en programma's op de website te verbeteren en/of te wijzigen.

Toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U verklaart dat u de beperkte privacyverklaring en verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Bose (de 'privacyverklaring') hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met het feit dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaargemaakt en overgedragen, zoals omschreven in de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot:

 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Bose voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat Bose dergelijke gegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden;
 • het delen van uw persoonlijke gegevens met derden die marketing- en verkoopgerelateerde activiteiten voor Bose uitvoeren;
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gebruikt; en
 • het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar gebieden buiten de EEA, inclusief de Verenigde Staten van Amerika.

Opgegeven gegevens

Indien een gebruiker van de website informatie verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, tips, enzovoort, aangaande de inhoud of een product of service van Bose, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en is Bose op geen enkele wijze, behoudens de bepalingen in de privacyverklaring, verantwoordelijk voor dergelijke gegevens en staat het Bose vrij de feedback zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren. Het staat Bose vrij ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie voor enig doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.

Jurisdictie

Klanten in België: als u deze site bezoekt vanuit België, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van België en beschikken de gerechtshoven van België over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Alle andere bezoekers: als u deze site bezoekt vanuit een andere jurisdictie, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van België en beschikken de gerechtshoven van België over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Schadeloosstelling

U verklaart Bose, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers en andere partners en werknemers te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden met betrekking tot claims, verlies of aansprakelijkheid, inclusief de vergoeding van de juridische kosten, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met het gebruik van de website.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en de algemene voorwaarden gewoon geldig en van kracht. De partijen stemmen er voorts mee in dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de bepaling gewoon geldig en van kracht voor zover deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene voorwaarden en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen u en Bose en vervangen alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen (anders dan onrechtmatige toezeggingen) en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het gebruik van de website.

Verklaring van afstand

Fouten of vertragingen aan de kant van Bose aangaande de rechten en verhaalsmogelijkheden of het afdwingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand hiervan.

Headings

De koppen zijn aangebracht voor het gemak en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie van de algemene voorwaarden.

Informatie van Bose over regelgeving en naleving

Als je informatie over regelgeving en naleving zoekt, kunnen we je daarbij helpen. Klik hier voor een lijst conformiteitsverklaringen voor huidige Bose®-producten.

Bose BELGIË - Algemene verkoopvoorwaarden

Lees aandachtig deze algemene verkoopsvoorwaarden vooraleer u zich akkoord verklaart met de inhoud ervan.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen U (hierna "de consument" genoemd) en Bose NV (hierna genoemd "Bose"), waarvan de adresgegevens hieronder worden vermeld:

Bose N.V.
Limesweg 2
3700 Tongeren
TEL: 012-259900
FAX: 012-390840
sales_support_be@bose.com
Ondernemingsnummer: BE0415969355

 • Toepasselijkheid
 • Prijs
 • Levering
 • Facturatie
 • Betalingsvoorwaarden
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Herroepingsrecht
 • Non conformiteit/gebrekkig product
 • Garantie
 • Overmacht
 • Aansprakelijkheid
 • Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Meerderjarigheid
 • Klachten
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Toepasselijke wetgeving en rechten
 • Reviewplatform

Toepasselijkheid

1. In deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot verkoop (hierna: Voorwaarden) worden uw rechten en plichten beschreven ten aanzien van de aanschaf, bestelling, ontvangst of verzending van Bose®-producten via de website www.bosebelgium.be, via een Bose call center of via de post wanneer de consument woont in België of Luxemburg.
Een verkoopscontract tussen Bose en de consument ontstaat door de aanvaarding van de bestelling geplaatst door de consument. Bose zal alle middelen die redelijkerwijze ter zijner beschikking staan, inzetten voor de uitvoering van deze bestelling, maar behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de bestelling te weigeren. De aanvaarding van de bestelling door Bose zal binnen een aanvaardbare termijn bevestigd worden door een elektronisch bericht en bevat een overzicht van de door de consument gedane bestelling. Elke door Bose aanvaarde bestelling bevestigt de aanvaarding door de consument van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen wet tussen de partijen en dit met uitsluiting van alle andere algemene verkoopsvoorwaarde of elk ander verkoopscontract. De algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopscontracten die eruit voortvloeien worden voor een termijn van 10 jaar bewaard door Bose.
2. Alle rechten en aanspraken in de Voorwaarden worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bose ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3. Van hetgeen bepaald is in de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
4. Als één van de Voorwaarden niet is opgenomen in het contract of ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden in dit contract onverminderd van kracht. Indien bepalingen niet in dit contract zijn opgenomen of ongeldig blijken te zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de statutaire regels die het dichtst bij de intentie van de betreffende partij liggen.

Prijs

5. De toepasselijke prijs is de prijs welke van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijs is inclusief verpakking, Recupel & Bebat bijdragen en BTW, exclusief verzendkosten. Bose is niet aansprakelijk voor en niet gehouden door onnauwkeurigheden, drukfouten, vergetelheden of kennelijke vergissingen omtrent de aangegeven prijs, verkoopsmodaliteiten of andere op deze website gepubliceerde informatie. Indien u een bestelling heeft geplaatst voor een product waarvoor onjuiste of onvolledige informatie werd verstrekt, zal Bose u hiervan hetzij telefonisch, hetzij per e-mail op de hoogte stellen, afhankelijk van de door u vermelde contactgegevens. U beschikt vervolgens over de mogelijkheid om kosteloos af te zien van uw bestelling, of deze verder te zetten tegen de verbeterde, correcte voorwaarden.

Levering

6. Afhankelijk van de beschikbaarheid ontvangt u het door u bestelde product binnen 3 tot 5 werkdagen (standaard levering), tenzij door Bose anders is aangegeven. Bose zal de bestelling met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, uitvoeren. Is de bestelling tijdelijk niet op voorraad dan wel is er om andere reden vertraging, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Bose behoudt zich het recht voor van keuze van de transportmiddelen en de transporteur.
Bij aankoop van een premium-product is het mogelijk installatie te kiezen. Deze installatie wordt uitgevoerd op een datum die door u en de gekozen service provider wordt overeengekomen.
7. Na overhandiging van de goederen door de transporteur aan de consument, zijn de risico's ten gevolge van verlies, diefstal, ontwaarding en vernieling ten laste van de consument. Een klacht kan slechts gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de achtenveertig uren (48) na de levering van de goederen.
8. Als u meerdere producten tegelijkertijd bestelt, betaalt u alleen de verzendkosten van het product waarvoor deze kosten het hoogste zijn.
9. De kosten en de voorwaarden voor verzending, verpakking en aflevering zijn onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht binnen de aangekondigde termijn. Wanneer Bose de prijzen voor verzending, verpakking en aflevering na totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, heeft u de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Facturatie

10. Bose zal de factuur verzenden gelijktijdig met de verzending van de goederen.

Betalingsvoorwaarden

11. Bose accepteert de volgende betalingsmiddelen voor bestellingen: Betaling onder rembours of vooruitbetaling en creditcard: Visa, MasterCard, American Express. Voor meer informatie over betalingsmethoden kunt u contact opnemen met Bose via het gratis nummer 0800-92835. In het geval van betaling onder rembours, wordt een rembourstoeslag van 7 Euro aangerekend.
Bij niet betaling door de klant of het niet nakomen van andere contractuele verplichtingen van de koper, heeft Bose het recht ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en alle gemaakte kosten en de winstderving te vorderen van de koper die in gebreke gebleven is. Dit doet geen afbreuk aan de bepaling onder punt 13 " Eigendomsvoorbehoud "
Als u ervoor kiest om een product online te kopen, verwerkt Bose uw betaling via een externe partij; Ogone. Om uw transactie te voltooien stemt u in met de overdracht en de opslag van de door u verstrekte financiële gegevens, uw naam, adres, en andere relevante informatie door Ogone.
Bij iedere e-aankoop worden immers alle transactiegegevens versleuteld met SSL technologie. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Eigendomsvoorbehoud

12. Tot het moment van de volledige betaling van de goederen, blijft Bose eigenaar van de goederen. Eén maand na ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, is Bose gerechtigd om bij niet betaling, onmiddellijk opnieuw in het bezit gesteld te worden van de geleverde goederen.

Herroepingsrecht

13. U heeft het recht aan Bose mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Neem contact op met de klantenservice van Bose via het gratis nummer 0800-92835 als u een product dat u via deze website, het callcenter of de post hebt aangeschaft wilt retourneren. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar sales_support_be@bose.com of dit modelformulier voor herroeping per post doorsturen naar dit adres: Bose NV, Limesweg 2, 3700 Tongeren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. In dat geval halen we het product bij u thuis op. Dit kost u niets en u ontvangt het volledige aankoopbedrag terug. Indien u een product gekocht heeft in een Bose Experience Center dient u contact op te nemen via het telefoonnummer op uw kassaticket.
14. Door Bose terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald, inclusief de door u betaalde kosten van toezending.
15. Eenmaal de termijn van 30 kalenderdagen verstreken, kan de bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de consument tenzij met schriftelijke toestemming van Bose en mits betaling van annulatiekosten of wijzigingskosten. Deze kosten zullen bepaald worden, rekening houdend met de kosten die door Bose gemaakt werden evenals de verbintenissen onderschreven door Bose evenals elk verlies of schade geleden door de annulatie of wijziging van de bestelling.

Non conformiteit/gebrekkig product

16. U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de 48 uur bij aangetekend schrijven te melden.
17. Indien u een defect produkt wenst terug te sturen dat u hebt aangekocht via deze website , het call center of de post, en waarvoor de garantie niet meer van toepassing is, dan kunt u de klantendienst van Bose contacteren op het gratis nummer 0800-92835. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar sales_support_be@bose.com.

Garantie

18. Bose biedt twee jaar garantie. Klik hier voor meer informatie over de reikwijdte, toepassing en voorwaarden van deze garantie. Wanneer de kwaliteit van het product niet voldoet aan vereisten conform de garantieverklaring, neemt u contact op met de klantenservice van Bose via het gratis nummer 0800-92835 of stuurt u een e-mailbericht naar sales_support_be@bose.com. Tenzij het gekochte product een premium-product is, in dat geval neemt u rechtstreeks contact op met de geautoriseerde dealer die is gekozen als servicepartner.

Overmacht

19. Bose is in geval van overmacht niet gebonden zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan (zonder hiertoe beperkt te zijn), elke omstandigheid waarbij Bose feitelijk geen beslissingscontrole heeft en welke een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot het vervullen van de bestellingen veroorzaakt. In het geval van een voortdurende overmacht gedurende meer één maand, kan de consument zijn bestelling annuleren in overeenstemming met artikel 14 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, of zijn bestelling bevestigen voor uitvoering na verdwijning van de omstandigheden welke aanleiding hebben gegeven tot de overmacht en aan de voorwaarden van toepassing op de datum van de levering.

Aansprakelijkheid

20. Bose is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Bose.

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

21. Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Bose is de verantwoordelijke voor de verwerking. De consument beschikt op elk moment over een recht van inzage en rechtzetting van de persoonlijke gegevens, evenals een recht tot verzet van hun gebruik.
22. De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:
1. Facturatie en creditering van de goederen van Bose.
2. Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling.
3. Informatie over de andere producten en diensten van Bose, evenals de diensten en producten van handelspartners van Bose, geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de consument. Als de consument deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact nemen met de klantendienst van Bose. Deze zal, volledig zonder kosten, bij eerste vraag van de consument, de verwerking van de persoonsgegevens voor de toepassing stopzetten.
4. De website van Bose maakt gebruik van Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de bestelling en voor het terugvinden van de informatie over de consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de website van Bose. Deze Cookies bevatten noch de naam, noch het adres, noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dusdanig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de website of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website.
5. Omwille van technische of operationele redenen, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens overgedragen worden aan gelieerde bedrijven van Bose of op servers geplaatst worden in landen buiten de Europese Gemeenschap, waar de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillend kan zijn met deze van toepassing in de Europese gemeenschap. Bose zal alle maatregelen nemen opdat de persoonlijke gegevens op een adequate manier beschermd worden.
6. Als de consument vragen heeft over deze verklaring of met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens, dan kan hij een e-mail richten aan de klantendienst van Bose (sales_support_be@bose.com).

Meerderjarigheid

23. Bestellingen kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Er wordt vanuit gegaan dat een geplaatste bestelling aan deze voorwaarden voldoet en Bose aldus niet aansprakelijk is indien een bestelling geplaatst wordt onder valse of onvolledige voorwendselen.

Klachten

24. Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij een e-mailbericht sturen naar de klantendienst van Bose (sales_support_be@bose.com) of via het online formulier dat beschikbaar is via de volgende link: stuur ons een bericht. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.

Intellectuele eigendomsrechten

25. Alle teksten, grafieken, afbeeldingen, scripts, illustraties, software, logos, tekens, commerciële benamingen, modellen, figuren en merken (de « Creaties ») op deze webstek van Bose en het geheel van de intellectuele eigendomsrechten welke op deze Creaties rusten (merkenrecht, rechten op statutaire en commerciële benamingen, tekeningsrechten, brevetten, auteursrechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet, en alle aanvragen tot toekenning van dergelijke rechten evenals alle aanvragen tot het bekomen van dergelijke rechten, en andere rechten welke een gelijkaardige bescherming bieden met betrekking tot deze intellectuele eigendom, zijn de eigendom van of naar gelang het geval in licentie gegeven aan Bose welke de drager ervan blijft.
26. De consument verbindt er zich toe, noch direct noch indirect noch door tussenkomst van derden met welke hij geassocieerd zou zijn, schade toe te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten van Bose en alle maatregelen te nemen noodzakelijk voor de bescherming van deze rechten. Met dit doel zal de consument de vermeldingen van de intellectuele eigendom van Bose bewaren met betrekking tot de producten of diensten geleverd door Bose.

Toepasselijke wetgeving en rechten

27. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in België.
28. U kunt de verkoopsvoorwaarden afdrukken. Klik op de link hieronder : Algemene verkoopvoorwaarden afdrukken.

Reviewplatform

29. Bose behoudt zich het recht voor berichten die worden ingestuurd op het reviewplatform van www.bosebelgium.be te bekijken en te verwijderen. Bose behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen of niet te plaatsen die ongepast of aanstootgevend is, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot:

 • Reclame-uitingen, waaronder reclames van concurrenten, verkoop van goederen, werving, zelf-promotie en spam
 • Foutieve of misleidende informatie
 • Persoonlijke aanvallen of aanvallen op een bedrijf, waaronder op Bose, de werknemers van Bose, leveranciers, distributeurs en filialen
 • Irrelevante inhoud, waaronder misleidende uitingen of uitingen waarbij Bose op een foutieve manier wordt afgeschilderd
 • Bedreigende, lasterlijke of andere uitingen die de juridische rechten van anderen schenden, waaronder uitingen die de privacy of persoonlijke gegevens van andere gebruikers openbaar maken
 • Inhoud die malware, softwareprogramma's of bestanden bevat die het intellectueel eigendom van welke partij dan ook schenden, die aanstootgevende content bevatten of de apparaten van gebruikers beschadigen.