WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Lifestyle 650 home entertainment system

Verkocht vanaf 2016 tot 2022

NIET JOUW PRODUCT?
Help ons de beste ondersteuning te bieden door hieronder je product te registreren
Select your product
Product image
ONDERSTEUNINGSOPTIES VOOR
Loading
ZOEKEN
Typ een zoekterm in het bovenstaande veld.
Niets gevonden. Voer een geldige zoekopdracht in (bijv. hulp met verbinding maken, geen audio uit hoofdtelefoon etc.).

Geen audio van het product.

Als uw product goed lijkt te zijn ingesteld, maar geen geluid produceert, probeer dan het volgende:

Controleer of het systeem goed is aangesloten.

Een verbinding kan losgekomen zijn of niet correct zijn. Controleer de bevestiging en de locatie van de verbindingskabels aan beide uiteinden. Zie uw product instellenvoor informatie over systeemaansluitingen.

Zorg ervoor dat het systeem goed is ingesteld en dat alle aansluitingen goed vastzitten.

Een aansluiting kan losgeraakt zijn of verkeerd aangesloten zijn. Zie  uw product instellenvoor meer informatie.

Als u een HDMI-verbinding tot stand hebt gebracht, zoekt u naar gerelateerde audio-instellingen in het menu van het aangesloten apparaat.

In het instellingenmenu van het aangesloten apparaat (bijv. Kabelbox of Blu-ray-speler), zoekt u naar audio-instellingen. Veel apparaten die audio via HDMI verzenden hebben mogelijk een optie voor ARC of CEC. Probeer deze optie in te schakelen. Als het apparaat is aangesloten op de tv en vervolgens op je Bose-systeem, zoek dan naar deze instellingen in zowel het apparaat als het TV-menu. (Opmerking: Afhankelijk van het merk kan CEC worden aangeduid met een andere naam in het apparaatmenu. Zie Namen die door verschillende merken worden gebruikt voor CECvoor meer informatie.)

Controleer het volumeniveau op het Bose-systeem.

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, neemt het volume langzaam toe van nul naar het laatst gebruikte niveau. Als het systeem bij een extreem laag volume werd uitgeschakeld, gaat het naar een matig volumeniveau. Als u tijdens dit proces op de volumeknop drukt, wordt het volume ingesteld en stopt het als er geen sprake is van een helling. Als u een hoger niveau wilt, verhoogt u het volume geleidelijk.

Controleer de HDMI-CEC-instelling van uw product.

CEC (Consumer Electronics Control) is een functie waarmee apparaten die via HDMI zijn aangesloten met elkaar kunnen communiceren. Omdat er echter verschillende merken en modellen HDMI-apparaten zijn, communiceren apparaten soms niet zoals verwacht. Als er problemen zijn met audio-, video- of afstandsbedieningen via HDMI, probeert u de optie HDMI-CEC in het systeemmenu in te stellen op aan of alternatief. Of als u HDMI-CEC wilt omzeilen, stelt u de optie in op uit. Zie HDMI-CEC in- of uitschakelenvoor meer informatie.

Zet het volume van het aangesloten apparaat hoger.

Stel het apparaatvolume eto in op 90–100% om een sterk signaal naar uw product te sturen. Gebruik vervolgens uw product om het volumeniveau aan te passen.

Als er meer dan één Bose-systeem op het netwerk is, zorg er dan voor dat het juiste systeem is geselecteerd in de SoundTouch app.

Als je meer dan één Bose-systeem hebt, kun je het  systeemvak onder aan de app openen door naar links of rechts te vegen om een systeem te selecteren.

Controleer of de juiste audiobron is geselecteerd.

Omdat er meer dan één audiobron in uw systeem is ingebouwd (d.w.z. FM- en AM-radio), zorg er dan voor dat de bron die u wilt horen op het systeem is geselecteerd.

Controleer of de juiste audio-ingangsbron is geselecteerd.

Er zijn meerdere audiobronnen beschikbaar op uw systeem; zorg ervoor dat de juiste toon is geselecteerd. Als het audioapparaat dat u wilt horen bijvoorbeeld is aangesloten op de AUX-ingang, zorg er dan voor dat de ingang is geselecteerd.

Reset uw systeem

Met een reset kunnen sommige problemen met het product worden opgelost. Dit zou echter niet vaak nodig moeten zijn. Zie uw product resettenvoor meer informatie.

Reset uw Acoustimass ® -module.

Net als bij het opnieuw opstarten van een smartphone moet uw product soms opnieuw worden ingesteld om kleine problemen op te lossen. Zie uw product resettenvoor meer informatie.

Reset de HDMI-verbinding door beide apparaten en de kabels die tussen de apparaten zijn aangesloten opnieuw in te stellen.

  1. Schakel het Bose-systeem, het bronapparaat en de TV uit.
  2. Koppel het Bose-systeem, het bronapparaat en de TV los.
  3. Koppel de twee HDMI-kabels aan beide uiteinden los en plaats ze terug, zodat de aansluitingen goed vastzitten.
  4. Sluit het bronapparaat, de TV en het Bose-systeem weer aan op de voeding.
  5. Schakel de TV en het bronapparaat in.
  6. Schakel het Bose-systeem in zodra de tv en het bronapparaat zijn ingeschakeld.
De stappen kunnen problemen oplossen die te wijten zijn aan een verscheidenheid aan oorzaken. De TV en het bronapparaat kunnen opgeslagen verkeerde informatie ontvangen via de HDMI-kabel zien. Deze resetprocedure zal het geheugen van deze gegevens wissen.

Controleer of er productupdates beschikbaar zijn en installeer deze.

Zorg dat er niets is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.

The speakers are automatically muted when headphones (or any cable with an 1/8-inch stereo plug) are connected to the system.

Controleer de toestand van de luidsprekerdraden en zorg ervoor dat ze aan beide uiteinden goed vastzitten.

Controleer de luidsprekerdraden op knikken , krassen, scheuren of beschadigingen. Vervang beschadigde draden en controleer of  beide uiteinden goed zijn aangesloten.

Als u de SoundTouch app voor Mac of PC gebruikt, sluit u deze en opent u deze opnieuw.

Het opnieuw opstarten van de toepassing kan problemen met de verbinding en prestaties oplossen. Hierdoor wordt ook de SoundTouch Music Server opnieuw gestart, die wordt gebruikt voor muziekbibliotheken die zijn opgeslagen op een computer of NAS-station.

Als u een Amazon Echo Dot gebruikt, wist u het Dot-geheugen van andere Bluetooth®-apparaten.

Als de Dot wordt losgekoppeld van uw product, is het een uw product dat zoekt naar eerder aangesloten apparaten om opnieuw verbinding te maken. Deze scan leidt ertoe dat de twee producten elkaar niet vinden. Om dit te voorkomen, verwijdert u alle apparaten behalve uw Bose-product uit het geheugen van het gekoppelde apparaat van de Dot: Ga in de Amazon Alexa app naar Settings > Alexa device > Bluetooth, de nselect en vergeet andere apparaten.  Als de Dot nu wordt losgekoppeld, zal het alleen proberen uw Bose-product opnieuw aan te sluiten.

Sluit naast de HDMI-kabel ook een optische audiokabel aan.

Als gevolg van compatibiliteitsproblemen met CEC en ARC tussen verschillende merken en modellen werkt audio mogelijk niet (of werkt het af en toe) via HDMI. Als het geluid via de HDMI-kabel niet werkt, sluit dan een optische kabel aan tussen de TV en de Bose-console. De optische ingang moet worden geconfigureerd. Zie andere apparaten op uw systeem aansluitenvoor instructies.

Herstel de fabrieksinstellingen van het systeem en start het instelproces opnieuw.

Zie uw product resettenvoor meer informatie.

De Acoustimass ® -module moet mogelijk worden onderhouden.

Als het probleem niet is opgelost met de aangegeven stappen, moet de Acoustimass ® -module mogelijk worden onderhouden. Volg de onderstaande koppeling voor meer informatie over het onderhouden van uw Acoustimass ® -module. Afhankelijk van uw product en regio krijgt u een contactnummer of de mogelijkheid om de service online in te stellen.

Klik hier om de service te starten

Uw systeem heeft mogelijk onderhoud nodig.

Als het probleem niet wordt opgelost met de beschreven stappen, heeft uw systeem mogelijk onderhoud nodig. Volg de onderstaande koppeling voor meer informatie over het onderhouden van uw product. Afhankelijk van uw product en regio krijgt u een contactnummer of de mogelijkheid om de service online in te stellen.

Klik hier om de service te starten
Was dit artikel behulpzaam?
Submit
Hartelijk dank voor je feedback!