WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Lifestyle® 18 series III DVD home entertainment system

Verkocht vanaf 2006 tot 2010

NIET JOUW PRODUCT?
Help ons de beste ondersteuning te bieden door hieronder je product te registreren
Select your product
Product image
ONDERSTEUNINGSOPTIES VOOR
Loading
ZOEKEN
Typ een zoekterm in het bovenstaande veld.
Niets gevonden. Voer een geldige zoekopdracht in (bijv. hulp met verbinding maken, geen audio uit hoofdtelefoon etc.).

Het systeemmenu wordt niet weergegeven op het TV-scherm

Via het Bose-systeemmenu kun je door bepaalde instellingen en functies navigeren en deze aanpassen. Als u problemen ondervindt bij het weergeven van het systeemmenu, probeer dan het volgende:

Bepaal of alleen bepaalde menuopties niet worden weergegeven.

Als alleen bepaalde opties in het menu niet worden weergegeven, raadpleegt u bepaalde opties in het menu Instellingen of systeem die niet beschikbaar zijn

Controleer of „No Lifestyle video signal” (geen Lifestyle-videosignaal) op het Bose-display staat.

Als het bericht "No Lifestyle video signal" (geen Lifestyle-videosignaal) wordt weergegeven, verschijnt de mededeling "No Lifestyle Video Signal" (geen Lifestyle-videosignaal) op het mediacenter

Controleer of de TV is ingeschakeld en of de juiste ingang is geselecteerd.

Sommige TV's hebben een functie waarmee invoerselecties kunnen worden uitgeschakeld of verborgen in het menu op het scherm. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV voor hulp bij het wijzigen van TV-ingangen en het inschakelen van TV-ingangen.

Controleer of de optie voor het videoformaat de juiste instelling is: NTSC of PAL.

De meeste Noord- en Zuid-Amerikaanse regio's gebruiken NTSC; andere regio's gebruiken PAL. I f het formaat dat ik verkeerd heb ingesteld in het systeem, is de video mogelijk vervormd of leeg. Zie het videoformaat van de TV wijzigenvoor informatie over het controleren van het videoformaat van de TV.

Zorg ervoor dat de afstandsschakelaars goed zijn ingesteld.

Als de schakelaars onder het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening niet goed zijn ingesteld, werkt de afstandsbediening mogelijk niet zoals verwacht. Zie voor informatie over de instellingen van de afstandsbediening de standaardinstellingen van de dipschakelaar in de hoofdkamer

Zorg ervoor dat het Bose-systeem goed op de TV is aangesloten.

  1. Controleer of de connectoren van elk uiteinde van de videokabel(s) in de juiste aansluitingen zitten en stevig zijn aangesloten zonder verbogen of gebroken pinnen
  2. Sluit niet zowel een S-Video- als een Composite-kabel aan op dezelfde set ingangen van de TV. Als u beide aansluitingen gebruikt, geeft de TV mogelijk geen helder beeld of het juiste beeld weer
  3. Controleer of de video-uitgang van het Bose-systeem rechtstreeks op de televisie is aangesloten. Sluit geen Composite-kabel aan tussen de video-uitgang van het Bose-systeem en een videorecorder en vervolgens op de TV. De technologie die in de meeste VCR's wordt aangetroffen, ook wel „Macrovision” genoemd, kan videosignalen vervormen of annuleren

Controleer het volgende wanneer u een Composite- of S-Video-kabel gebruikt om het Media Center op de TV aan te sluiten:

Controleer of de Composite- of S-Video-kabel op de juiste aansluiting is aangesloten. Zorg ervoor dat de aansluiting niet is losgeraakt. Zie Composite- of S-Video-kabel gebruiken voor meer informatie over het juiste gebruik van deze kabels

Als de voeding van uw Media Center een spanningsschakelaar heeft, zorg er dan voor dat de juiste spanning is geselecteerd.

Op de onderste o fa dubbele voedingsspanning bevindt zich een 230V/115V-schakelaar. Als uw stroomvoorziening over deze schakelaar beschikt, koppelt u deze los van het stopcontact, stelt u de schakelaar in op het voltage dat in uw regio wordt gebruikt en sluit u de stroom weer aan.

Als uw basmodule is vervangen door een ander apparaat, moet u controleren of deze is voorzien van een schakelaar voor twee voltages.

Een basmodule met twee voltages heeft een rode schakelaar in de buurt van de voedingsaansluiting, die aangeeft of deze is ingesteld op 115 of 230 volt. Als uw basmodule een schakelaar voor twee voltages heeft, controleer dan of de juiste spanningsinstelling wordt weergegeven. Als u de instelling van de schakelaar moet wijzigen, koppelt u het netsnoer van de basmodule los, wijzigt u de instelling en sluit u het netsnoer weer aan.

Controleer of de Component Video-adapter is aangesloten en correct is ingesteld.

Als de Component Video-adapter is aangesloten, controleert u of deze goed is ingesteld in het menu van het Bose-systeem en of de RCA-connectoren stevig zijn aangesloten op de juiste ingangen/uitgangen. Zie Component Video-kabels gebruiken met uw systeemvoor meer informatie.

Sluit het apparaat aan op een andere ingang op de TV.

Sluit met dezelfde kabel(s) aan op een ander invoergedeelte aan de achterkant van de TV om te bepalen of de ingang het probleem is. Welk deel u ook aansluit, selecteer dezelfde ingang met de knoppen van de TV of de afstandsbediening om het apparaat te horen en/of te zien (bijv. Als u een HDMI 3-aansluiting hebt, selecteert u HDMI 3 met behulp van de knoppen van de TV of de afstandsbediening).

Probeer te schakelen tussen Progressive Scan en Interlaced video

Sommige oudere tv-componentingangen accepteren mogelijk alleen een 480i-signaal en andere niet, behalve alles wat lager is dan 480p. Probeer de Progressive Scan-instelling te wijzigen om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Zie Progressive Scan instellen voor video voor meer informatie over de instelling Progressive Scan

Als u de Component Video-adapter gebruikt, moet u controleren of de juiste adapter is aangesloten.

Serie 1 en serie 2 Lifestyle-systemen maken gebruik van verschillende tcomponent video-adapters. Gebruik een adapter uit de serie 1 met een adapter uit de serie 1 en een DA-serie 2 met een hseries 2-systeem. Controleer welke adapter u hebt door te kijken naar de mannelijke samengestelde connector op de adapter (de econnector die wordt aangesloten op de gele Video OUT -aansluiting op de systeemconsole):
  • Als deze connector zwart is, volg deze dan op het tegenover gelegen einde van de efemale: Als het female uiteinde rood is, is het een serie 1 adapter; als het vrouwelijke uiteinde groen is, is het een serie 2 adapter
  • Als deze connector geel is, is het een serie II adapter

Wanneer u het systeem aansluit op een TV/VCR-combinatie, sluit u de videokabel aan op de ingang aan de voorzijde, indien beschikbaar.

Deze ingang kan de Macrovision-software in de videorecorder omzeilen, zodat er een directe verbinding met de TV tot stand kan worden gebracht. Als het beeld nog steeds vervormd is, sluit u de videokabel van het systeem aan op een RF-modulator en sluit u de modulator aan op de antenne-ingang van de TV/VCR. U moet de RF-modulator aanschaffen bij een elektronicawinkel.

Als u een RF-modulator gebruikt, zorg er dan voor dat het juiste TV-kanaal is geselecteerd.

Controleer of de TV is ingesteld op het juiste kanaal, meestal kanaal 3 of 4.

Vervang de videokabel die wordt gebruikt om uw product aan te sluiten.

Probeer de videokabel waarmee uw product is verbonden te vervangen. Als er geen probleem optreedt met de nieuwe kabel, was er een probleem met de originele videokabel.

Uw mediacentrum heeft mogelijk onderhoud nodig.

Als het probleem niet wordt opgelost met de beschreven stappen, heeft uw product mogelijk onderhoud nodig. Volg de onderstaande koppeling voor meer informatie over het onderhouden van uw product. Afhankelijk van uw product en regio krijgt u een contactnummer of de mogelijkheid om de service online in te stellen.

Klik hier om de service te starten
Was dit artikel behulpzaam?
Submit
Hartelijk dank voor je feedback!