WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

SoundTouch® 20 series II Wi-Fi® music system

Verkocht vanaf 2014 tot 2015

NIET JOUW PRODUCT?
Help ons de beste ondersteuning te bieden door hieronder je product te registreren
Select your product
Product image
ONDERSTEUNINGSOPTIES VOOR
Loading
ZOEKEN
Typ een zoekterm in het bovenstaande veld.
Niets gevonden. Voer een geldige zoekopdracht in (bijv. hulp met verbinding maken, geen audio uit hoofdtelefoon etc.).

Systeem is grijs en kan niet worden geselecteerd in de SoundTouch app

ALS je de SoundTouch app opent en er een systeem op je netwerk verschijnt, maar je kunt deze niet selecteren of bedienen, probeer dan het volgende:

Controleer of het Wi-Fi-lampje op uw apparaat brandt.

Als u draadloos verbinding maakt, moet het Wi-Fi-statuslampje op uw product gaan branden (knipperend of ononderbroken). Als het lampje niet brandt, is Wi-Fi mogelijk uitgeschakeld. Zie Wi-Fi voor uw product in- of uitschakelenvoor meer informatie.

Sluit de Bose-app en open deze opnieuw.

Het sluiten van een app verschilt per apparaat en besturingssysteem. Hieronder worden de gebruikelijke methoden voor mobiele apparaten weergegeven:

Op iOS-apparaten:
 1. Afhankelijk van uw iOS-apparaat tikt u twee keer op de Home -knop of veegt u omhoog vanaf de botto mcente rof het scherm om activ eapps te bekijken
 2. Veeg naar links of rechts om de app te vinden die u wilt sluiten
 3. Veeg omhoog over de app om deze te sluiten.
Op Android-apparaten:
 1. Houd in het beginscherm het app-pictogram ingedrukt
 2. Tik op App-info in het pop-upvenster dat wordt weergegeven
 3. Tik in het scherm App-info op stoppen forceren.

Reset je product.

Net als bij het opnieuw opstarten van een smartphone moet uw product soms opnieuw worden ingesteld om kleine problemen op te lossen. Zie uw product resettenvoor meer informatie.

Start het apparaat met de Bose-app opnieuw op.

Elektronica moet af en toe opnieuw worden opgestart om kleine problemen te verhelpen. Dit wordt typisch gedaan door fthe devic e-completely aan te zetten en het vervolgens weer aan te zetten.

Controleer of het systeem stroom heeft en kan worden ingeschakeld.

Wanneer het systeem is ingeschakeld, moet het display ook aan zijn, wat de geselecteerde bron aangeeft. Als het display niet oplicht nadat u op de aan/uit-knop op het systeem of de afstandsbediening hebt gedrukt, raadpleegt u het product wordt niet ingeschakeld.

Controleer in de instellingen van uw mobiele apparaat of locatie- en netwerkmachtigingen zijn ingeschakeld voor de app.

Locatiemachtigingen worden door de Bose-app gebruikt om je product te detecteren en af te stellen. Als de locatie-instellingen voor de app zijn uitgeschakeld, werkt deze niet goed.
 • Voor iOS-apparaten:
  1. Ga naar Settings > Privacy > Local Network en zorg ervoor dat het niet is uitgeschakeld voor de Bose-app
  2. Ga naar Settings > Privacy > Location Services en zorg ervoor dat deze niet is uitgeschakeld voor de Bose-app
 • Voor Android-apparaten houdt u het app-pictogram ingedrukt en tikt u vervolgens op App-info in het pop-upvenster dat wordt weergegeven. Tik in het scherm App-info op machtigingen en controleer of uw locatie is ingeschakeld.

Controleer of het systeem zich op hetzelfde netwerk bevindt als het apparaat waarop de Bose-app wordt uitgevoerd.

Uw mobiele apparaat en systeem moeten verbonden zijn met hetzelfde netwerk om te kunnen communiceren. Ga naar de Wi-Fi-instellingen van uw toestel en noteer de netwerknaam die is verbonden. Bekijk vervolgens menu-item 2.3 in je Bose-systeem om te controleren of de naam van het netwerk wordt weergegeven. Zie het scherm Systeeminformatieopenen voor meer informatie.

Herstart je router.

Router -instellingen moeten van tijd tot tijd worden gereset, net zoals het opnieuw opstarten van een computer. Haal de stekker van de router 30 seconden uit het stopcontact, wacht tot de router is opgestart en maak verbinding. (Opmerking: Elk apparaat dat met internet is verbonden, wordt tijdens het opnieuw instellen onderbroken.)

Meld je in de Bose SoundTouch app af bij je Bose-account en meld je vervolgens weer aan.

Verwijder de Bose-app en installeer deze opnieuw.

Als er een probleem is opgetreden met de eapp, verwijdert u deze van uw toestel, downloadt u een dreinstall en probeert u het opnieuw.

Controleer of andere apparaten in uw netwerk te veel bandbreedte gebruiken.

Wanneer een apparaat actief is op uw netwerk, gebruiken ze een deel van de beschikbare bandbreedte van uw router. Sommige taken gebruiken meer bandbreedte dan andere, zoals videostreaming, games, videogesprekken, back-ups van gegevens, enzovoort Als apparaten deze taken uitvoeren, kan de bandbreedte voor andere apparaten afnemen. Schakel elk apparaat of elke app die veel bandbreedte gebruikt uit en controleer of de prestaties verbeteren. Gebruik indien mogelijk een Ethernet-kabel in plaats van Wi-Fi om apparaten met een hoge bandbreedte op uw netwerk aan te sluiten. Dit maakt draadloze bandbreedte vrij voor apparaten die draadloos moeten worden verbonden.

Als het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd een VPN- of externe desktopverbinding gebruikt, verbreekt u de verbinding.

Als de computer of de externe versie van de SoundTouch app of SoundTouch music server gebruikmaakt van een VPN (Virtual Private Network) o rremote desktopservice, zal uw product geen verbinding maken met het apparaat. VP NAND remote desktop software zet de edevice in wezen in een netwerk binnen een netwerk. Draadloze apparaten, zoals uw product, kunnen het apparaat dus niet vinden. Koppel de dveic elos van het VPN of externe bureaublad en probeer het opnieuw.

Als uw Wi-Fi-netwerk gebruikmaakt van een extender (zoals een Wi-Fi-repeater, Powerline-adapter of toegangspunt), probeer deze dan te omzeilen.

Network extender sare heeft het bereik van  anetwork niet uitgebreid om een groot gebied te bestrijken. Controleer of het probleem te maken heeft met een extender door deze tijdelijk los te koppelen. Omdat het loskoppelen van de stekker het bereik van uw netwerk vermindert, moet u uw systeem dichter bij de hoofdrouter plaatsen om te testen of het probleem zich verbetert:
 • Als dit niet verbetert, heeft het probleem geen betrekking op de extender.
 • Als het probleem zich blijft verbeteren, probeert u de extender opnieuw aan te sluiten. Soms kan het helpen om verlengers te verbinden nadat ze verbinding hebben gemaakt met het hoofdnetwerk.
 • Als het probleem wel verbetert, maar terugkeert na het opnieuw aansluiten van de extender, kan het dbe-probleem gerelateerd zijn aan de extender, de plaatsing van de sor-instelling.

Als uw router meer dan één netwerk uitzendt (bijv. 2.4 GHz, 5 GHz, Guest), geef de netwerken verschillende namen.

Veel routers zenden meerdere netwerken uit, zoals een 2.4 GHz-netwerk, een 5 GHz-netwerk en een gastnetwerk. Als u meerdere netwerken met dezelfde naam ziet wanneer u een apparaat verbindt met Wi-Fi, zijn sommige apparaten mogelijk niet verbonden met het verwachte netwerk.

Probeer in uw routerinstellingen het 5 GHz-netwerk en het gastnetwerk tijdelijk uit te schakelen. Als het probleem wordt opgelost door alleen het 2.4 GHz-netwerk te gebruiken, wijzigt u de naam van het 5 GHz-netwerk en het gastnetwerk in iets anders dan het 2.4 GHz-netwerk (d.w.z. MyNetwork2G, MyNetwork5G. En MyNetworkGuest). Thi swill helpen u en uw apparaten het juiste netwerk te identificeren. (Tip: Als u een netwerk een naam geeft, moeten alle apparaten die zijn aangesloten op de vorige netwerknaam opnieuw worden verbonden met de nieuwe netwerknaam in het menu met apparaatinstellingen.)

Probeer in het instellingenmenu van uw router het netwerkcoderingstype in te stellen op WPA2.

Meld u aan op uw router en zoek in het instellingenmenu naar ra networ ksecurity of coderingsptio noption. Stel dit in op alleen WPA2 (andere opties zijn bijvoorbeeld WPA of WPA/WPA2 Mixed). Als WPA2 de prestaties verbetert, gebruikt u WPA2 een sfor-routercodering. Als u geen verschil merkt bij het gebruik van deze instelling, kunt u naar de vorige instelling terugkeren. (Opmerking: Als u overschakelt naar WPA2 en andere draadloze apparaten in uw netwerk bieden geen ondersteuning voor WPA2, ze maken verbinding  met uw netwerk. Dit komt vaker voor bij oudere Wi-Fi-apparaten.)

Controleer op bronnen van draadloze storing.

Het is mogelijk dat interferentie van andere draadloze apparaten die de draadloze functionaliteit van uw product beïnvloeden. CHEC kfor ander draadloos apparaat in de buurt van uw product  (bijv. Een andere router, draadloze telefoon, draadloze printer, smart-tv, enz.). Om te voorkomen dat het apparaat  storing veroorzaakt, kunt u proberen het netsnoer van het apparaat los te koppelen of Wi-Fi op het apparaat uit te schakelen. Als het probleem is opgelost wanneer een bepaald apparaat wordt verwijderd, tr yplacine gthat apparaat verder weg van uw product, indien mogelijk. Als het apparaat een  draadloze kanaalinstelling heeft, probeer dan een ander kanaal.

Als u de PC/Mac-app gebruikt, schakelt u tijdelijk alle antivirus- of firewallbeveiligingssoftware van uw computer uit.

Certai nsecurity-instellingen kunnen functies van de SoundTouch app blokkeren. Als het probleem is opgelost met uitgeschakelde beveiligingssoftware, opent u de instellingen van de beveiligingssoftware en voegt u de SoundTouch app en de SoundTouch music serve rto toe aan de lijst o fexception sor allowed programs. Zorg ervoor dat u uw beveiligingssoftware opnieuw inschakelt wanneer u klaar bent met testen.

Bepaal of het probleem te maken heeft met de configuratie van de firewall van de router.

Firewalls bieden bescherming tussen het netwerk en internet. Voordat u deze suggestie probeert, moet u overwegen of het veilig is om de firewall tijdelijk uit te schakelen. Als er geen problemen zijn, probeer dan het volgende.
Meld u aan op uw router en laat de    routerfirewall los. Als de prestaties verbeteren terwijl de firewall is uitgeschakeld, zou het probleem  zijn opgelost met de efirewall-configuratie. Voer de firewall opnieuw in en bekijk de beschikbare firewallinstellingen in het routermenu.

Als u de PC/Mac-app gebruikt, voegt u uitzonderingen voor SoundTouch toe in alle antivirus- of firewallsoftware.

Als de efirewall of beveiligingssoftware op je computer je vraagt om toegang tot SoundTouch toe te staan, sta je toegang toe. Als je de toegang ontzegt, zullen het SoundTouch system en de softwarefunctie beperkt blijven. Als je de toegang al hebt geweigerd, kun je proberen de SoundTouch app te verwijderen, opnieuw te installeren en toegang toe te staan wanneer je hierom wordt gevraagd nadat je de app opnieuw hebt geopend. Als je niet wordt gevraagd, ga dan naar de instellingen van je beveiligingssoftware en voeg de SoundTouch app en SoundTouch music server toe als programma's die de software niet mag blokkeren.

Probeer in de routerinstellingen een ander kanaal te selecteren.

I fmultipl ewireless device als het netwerk op hetzelfde kanaal communiceert, kunnen deze  apparaten effectief gegevens ontvangen . Meld u aan bij de router en selecteer in het instellingenmenu een ander kanaal, zoals 1, 6 of 1 1omdat deze echannels elkaar niet storen. Als u geen verschil opmerkt, kunt u het kanaal altijd terugschakelen.

Sluit uw product aan op de router met een Ethernet-kabel.

Als uw product werkt terwijl u een bekabelde netwerkverbinding gebruikt, heeft het probleem te maken met de configuratie van het draadloze netwerk. Als u geen draadloze verbinding nodig hebt, kunt u een bekabelde verbinding gebruiken. Zie uw product instellenvoor meer informatie.
Was dit artikel behulpzaam?
Submit
Hartelijk dank voor je feedback!