Gratis verzending en retournering
 

Hoe werken de bedieningsknoppen van het systeem

Je kunt je SoundLink® speaker bedienen met de knoppen bovenop de luidspreker. Hier volgt een beschrijving van de knoppen.

AAN/UIT: Druk op deze knop om de luidspreker aan- of uit te zetten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de status van de accu te controleren.

AUX: druk op deze knop om het externe audioapparaat dat via de aux-ingang is verbonden te selecteren.

Bluetooth®: Druk op deze knop om de Bluetooth®-bron te selecteren. De luidspreker probeert verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat.

Als je een ander apparaat wilt gebruiken houd je deze knop 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in de detecteerbare modus te zetten. Op die manier kun je een koppeling met een ander Bluetooth®-apparaat tot stand brengen.

Als een apparaat verbonden (gekoppeld) is, druk je op deze knop om de verbinding met het gekoppelde apparaat te verbreken. De SoundLink® speaker wacht vervolgens tot er verbinding wordt gemaakt met een ander gekoppeld apparaat. Als er geen apparaat binnen 30 minuten verbinding maakt, schakelt de luidspreker zichzelf uit.

MUTE: met deze knop demp je het geluid van de luidspreker.

VOLUME HOGER: druk op plus-knop om het volume van de luidspreker hoger te zetten.

VOLUME LAGER: druk op min-knop om het volume van de luidspreker lager te zetten.

Opmerking: de bronindicator op het voorpaneel knippert als je op de plus- of min-knop drukt. De indicator knippert twee keer als de maximale of minimale stand is bereikt.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.