Gratis verzending en retournering
 

Bluetooth®-audioprioriteit instellen

Van toepassing op:

Wanneer de headset op de intercom van het vliegtuig is aangesloten, hoor je altijd intercomaudio. Deze audio kan niet door de headset worden gedempt. Als je met een Bluetooth-apparaat verbinding maakt met de headset, kun je kiezen hoe je de audio hiervan samen met de intercomaudio hoort. Hiervoor gebruik je de Bluetooth-prioriteitsschakelaar op de bedieningsmodule:

Intercom prioriteit boven Bluetooth

Als er een intercomsignaal wordt gedetecteerd, wordt de Bluetooth-audio tijdelijk gedempt. De Bluetooth-audio is weer te horen nadat de intercomaudio is opgehouden.

Intercom gemengd met Bluetooth

Bluetooth-audio gemengd met de intercomaudio. Je blijft tijdens communicatie via de intercom Bluetooth-geluid horen.

Alleen intercom

In de stand Off (uit) wordt de Bluetooth-functie uitgeschakeld evenals alle antennes. Alleen intercomaudio is actief. Bluetooth-audio is uitgeschakeld.

 

Opmerking: Als je overschakelt naar de stand Off (uit) terwijl je bent verbonden met een Bluetooth-bron, moet je mogelijk de Bluetooth-verbinding herstellen als je de headset weer aanzet.

Opmerking: Als je belt of wordt gebeld, wordt het geluid van andere Bluetooth-audio automatisch gedempt als de Bluetooth-prioriteitsschakelaar in de positie MUTE (dempen) of MIX (mengen) staat. Tijdens een Bluetooth-gesprek hoor je zowel de intercom als het telefoongesprek.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.