Gratis verzending en retournering
 

Geen audio van aangesloten aux-apparaat

Probeer het volgende om dit probleem op te lossen:

Controleer of de bron van de aux-ingang is geselecteerd. Druk op de aux-knop van de luidspreker. Als je hierop drukt, gaat het lampje boven de knop branden om aan te geven dat aux is geselecteerd.

Controleer of het verbonden apparaat is ingeschakeld en audio afspeelt.

Voer het volume op van het aangesloten apparaat. Zet het volume op 90% en gebruik de volumeregeling van de Bose-luidspreker om het volumeniveau aan te passen.

Zorg ervoor dat de 3,5mm-kabel goed is aangesloten op zowel de luidspreker als het verbonden audioapparaat.

Controleer of het geluid van de luidspreker niet uitgeschakeld is. Als de aux-bron van de luidspreker is geselecteerd, gebruik je de multifunctionele knop om het geluid uit de luidspreker te dempen of het dempen op te heffen.

Zet het volume van de luidspreker hoger.

Probeer het apparaat aan te sluiten met een andere aux-kabel.

Probeer een andere bron aan te sluiten om te bepalen of het probleem zich alleen voordoet bij een bepaald apparaat.

Reset de luidspreker door hem aan te zetten en de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt te houden. (Opmerking: door een reset worden gekoppelde apparaten en taalinstellingen gewist en worden de instellingen van de luidspreker teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.)

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.