Bose SoundTouch-privacybeleid

U vindt uw SoundTouch-interfacenummer door te klikken op Instellingen > Over > Info SoundTouch-app

PRIVACYBELEID VOOR BOSE-SOUNDTOUCH-PRODUCTEN
INLEIDING EN BELANGRIJKE PUNTEN MET BETREKKING TOT PRIVACY

Bose Corporation streeft ernaar uw privacy te respecteren. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke en andere informatie Bose over u verzamelt, hoe wij deze informatie gebruiken en delen, en welke stappen u kunt nemen om dit gebruik of dit delen te beperken, is essentieel voor ons respect voor onze klanten. Lees dit privacybeleid door. Hierin wordt beschreven hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen in verband met onze SoundTouch(TM) systems, evenals de SoundTouch-computersoftware en mobiele toepassingen (gezamenlijk "software" genoemd)

Zoals in dit privacybeleid wordt beschreven, wordt uw persoonlijke en andere informatie beheerd en verwerkt door Bose Corporation, een onderneming in de VS met hoofdkantoor in The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

Bose verzamelt bepaalde informatie over u via het SoundTouch system en de -software om de goede werking en een goed onderhoud van uw SoundTouch-systeem mogelijk te maken. Wij gebruiken deze informatie ook ter ondersteuning van uw relatie met Bose, om ons bedrijf te beheren en voor bepaalde andere doeleinden zoals hieronder beschreven.

Als u het selectievakje inschakelt of op de knop klikt en doorgaat met de installatie van uw SoundTouch system en -software verleent u toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke en andere informatie zoals uitgelegd in dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit beleid mag u niet doorgaan met de installatie van uw SoundTouch system en neemt u contact op met Bose.

Zoals hieronder uitvoeriger besproken, verzamelen wij diverse technische informatie wanneer u uw SoundTouch system en -software gebruikt, waaronder het IP-adres van uw systeem en de systeem-id. Wij verzamelen ook informatie over gebruik en content, zoals de content die is opgeslagen in de voorkeurinstellingen van uw SoundTouch system en uw SoundTouch-luistergeschiedenis (waaronder recent afgespeelde zenders, afspeellijsten, artiesten, albums, songs of podcasts).

Wij gebruiken ook uw IP-adres om informatie te verkrijgen over uw locatie wanneer u uw SoundTouch system gebruikt. Wij analyseren deze informatie telkens wanneer u het systeem gebruikt om te zorgen dat u toegang hebt tot de juiste content voor uw locatie. Het is echter belangrijk te weten dat wij de informatie over uw locatie niet opslaan en uw locatie in de loop van de tijd niet volgen.

Wij kunnen de informatie die wij verzamelen combineren met persoonlijke en andere informatie die wij uit andere bronnen ontvangen, zowel online als offline. Deze informatie kan worden doorgestuurd naar en opgeslagen in Bose-databases (waaronder clouddatabases) in de Verenigde Staten of elders, of deze kan worden gedeeld met Bose-dochterondernemingen, erkende distributeurs en wederverkopers van Bose-producten, vertrouwde externe serviceproviders die namens ons handelen of muziekstreamingservices of andere contentproviders over de hele wereld.

Met uw toestemming kunnen wij, een Bose-dochteronderneming of een erkende distributeur van Bose-producten uw persoonlijke informatie ook gebruiken (of delen met een vertrouwde serviceprovider) om u marketingberichten te sturen over Bose of verwante producten of services van derden die voor u interessant kunnen zijn. U zult de gelegenheid krijgen om uw toestemming te verlenen of deze te weigeren bij het configureren van uw SoundTouch-account.

 

Zoals hieronder besproken kunt u uw SoundTouch system pseudo-anoniem (met opgave van fictieve informatie) installeren en configureren, maar in dat geval ontvangt u geen belangrijke informatie over productupdates en andere mededelingen van Bose. Verder zullen wij bepaalde informatie (waaronder het IP-adres van het systeem en informatie over voorkeuren) blijven verzamelen die nodig is voor een goede werking van uw systeem, hoewel wij dan niet in staat zullen zijn deze informatie aan u persoonlijk te koppelen.

 

U kunt onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming het recht hebben om informatie die wij over u verzamelen in te zien, te wijzigen en/of om te verzoeken informatie die wij over uw verzamelen te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens intrekken door contact met ons op te nemen op het juiste nummer dat wordt vermeld op Contact opnemen of door ons een e-mail te sturen op privacyandsecurity@bose.com.

Dit privacybeleid heeft specifiek betrekking op informatie die wordt verzameld via de SoundTouch systems en -software. Op andere klantenactiviteiten van Bose Corporation zijn andere privacygedragslijnen van toepassing die u kunt inzien op http://global.bose.com. In de context van dit beleid verwijst "persoonlijke informatie" naar informatie waaruit uw identiteit kan worden opgemaakt, zoals uw naam of e-mailadres.

PERSOONLIJKE INFORMATIE EN ANDERE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Het hoofddoel van het verzamelen van deze informatie is een goede werking en goed onderhoud van uw systeem mogelijk te maken (zie "Hoe wij persoonlijke en andere informatie gebruiken" hieronder). U gaat ermee akkoord dat wij diverse informatie over u kunnen ontvangen en vastleggen via de SoundTouch(TM)-software die op uw computer, tablet of mobiele apparaat is geïnstalleerd. U gaat er tevens mee akkoord dat wij informatie kunnen verzamelen via het SoundTouch system.

De informatie die wij verzamelen omvat zowel persoonlijke informatie als andere informatie, zoals:

technische informatie, waaronder:
· type internetverbinding en snelheid daarvan
· lijst van SoundTouch systems en -softwaretoepassingen
· firmwareversie(s) van SoundTouch-producten, MAC-adres(sen), IP-adres(sen) en wifi-signaalsterkte
· SoundTouch-softwareversie(s)
· van uw IP-adres afgeleide locatie-informatie (deze informatie wordt geanalyseerd telkens wanneer het SoundTouch system wordt gebruikt, om toegang mogelijk te maken tot content die varieert afhankelijk van de locatie van de gebruiker, maar deze informatie wordt niet opgeslagen of in de loop van de tijd gevolgd)
· besturingssysteem en/of type apparaat van de computer, de tablet of het mobiele apparaat dat wordt gebruikt voor de SoundTouch-software
· e-mailvoorkeuren
· wachtwoord voor de SoundTouch-software (deze informatie wordt gewijzigd door "hashing" en is daardoor voor niemand, ook niet voor Bose, toegankelijk in de oorspronkelijke vorm

informatie over content en gebruik, waaronder:
· content die is opgeslagen in de voorkeuren van het SoundTouch system
· luistergeschiedenis en contentgegevens met betrekking tot het SoundTouch system, waaronder recent afgespeelde zenders, afspeellijsten, artiesten, albums, songs of podcasts
· gebruik van het SoundTouch system en de -software en contentpatronen (waaronder de duur en tijden van het gebruik van het systeem en het streamen van content)
· "servicetokens" met authenticatie-informatie die draadloze levering van content van derden aan uw SoundTouch system mogelijk maakt
· transactie-informatie die DRM (digital rights management) mogelijk maakt

naam (indien opgegeven)
contactinformatie, waaronder: - huisadres (indien opgegeven) - e-mailadres

U gaat ermee akkoord dat deze informatie wordt verzameld en opgeslagen in een of meer Bose-databases (waaronder clouddatabases) en databases van bepaalde externe serviceproviders die namens ons handelen. Deze databases kunnen zich bevinden in de Verenigde Staten of elders buiten het land waar u woont.

U kunt uw SoundTouch system pseudo-anoniem (met opgave van fictieve gegevens) installeren en configureren door bij het registreren een e-mailadres voor eenmalig gebruik of zelfs een niet-werkend e-mailadres op te geven en ervoor te kiezen uw werkelijke naam, adres of andere persoonlijke informatie niet op te geven. Houd er echter rekening mee dat u geen belangrijke informatie over productupdates ontvangt als u geen werkend e-mailadres opgeeft. Verder zal de hierboven vermelde automatisch verzamelde informatie (waaronder IP-adres en luistergeschiedenis) verder worden verzameld en aan uw account worden gekoppeld, aangezien deze nodig is voor een goede werking en goed onderhoud van uw systeem, maar Bose zal deze informatie niet aan u kunnen koppelen.

Tijdens de installatieprocedure voor uw SoundTouch system hebt u software gedownload van een Bose-website of van een externe app store. De Bose-website gebruikt online trackingmechanismen, waaronder cookies. Het verzamelen, gebruiken en delen van informatie van deze en andere Bose-websites is onderworpen aan ons online privacybeleid, zoals hieronder besproken. Voor meer informatie over de Bose-downloadsite klikt u op de link "Privacybeleid" op http://www.bose.com/soundtouch_app. Als u de SoundTouch-software hebt gedownload van een externe app store, dient u het privacybeleid van deze derde door te lezen om te begrijpen welke praktijken deze hanteert voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie. Als u een muziek- of andere contentstreamingservice gebruikt via uw SoundTouch system, dient u ook het privacybeleid van deze service door te lezen.

HOE WIJ PERSOONLIJKE EN ANDERE INFORMATIE KUNNEN COMBINEREN

U gaat ermee akkoord dat wij voor de in dit beleid besproken doeleinden de persoonlijke en andere informatie die wij verzamelen via uw SoundTouch(TM) system en -software kunnen combineren met informatie die wij ontvangen uit andere bronnen, zowel online als offline. Wij kunnen bijvoorbeeld SoundTouch-informatie combineren met informatie die wij verzamelen op onze website of uit uw telefonische of e-mailcommunicatie met ons.

Wij kunnen met name persoonlijke of andere informatie over u verkrijgen via bronnen als:

uw communicaties en transacties met ons (waaronder op onze websites, in online winkels, bij speciale evenementen, telefonisch en per post of e-mail)

toepassingen voor websitemonitoring (voor meer informatie raadpleegt u de Bose-gedragslijnen voor online privacy op http://global.bose.com)

onze dochterondernemingen, erkende distributeurs en wederverkopers van Bose-producten en andere derden

formulieren en aanvragen die u bij ons indient

U gaat ermee akkoord dat de persoonlijke en andere informatie die wij verzamelen en combineren met SoundTouch-informatie het volgende kan omvatten:

naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

factuurgegevens, zoals verzend- en factuuradressen, nummer van creditcard of bankpas, verificatienummer en vervaldatum

informatie over aankopen of andere interacties met ons (zoals enquêtes of klantenservice)

informatie over online browsen (voor verdere informatie raadpleegt u de Bose-gedragslijnen voor online privacy)

andere persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen met toestemming of indien dit wettelijk toegestaan of vereist is

Zoals hierboven besproken, is het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke en andere informatie die op andere wijze is verkregen dan via het SoundTouch system en de SoundTouch-software onderworpen aan de Bose-privacygedragslijnen (en aan de privacykeuzes die u maakt met betrekking tot deze gedragslijnen). Verdere informatie is beschikbaar op http://global.bose.com. In het geval van een conflict tussen deze andere gedragslijnen en dit privacybeleid prevaleert dit privacybeleid.

HOE WIJ PERSOONLIJKE EN ANDERE INFORMATIE GEBRUIKEN

Ons primaire doel voor het verzamelen van persoonlijke en andere informatie via het SoundTouch(TM) system en de SoundTouch-software is het mogelijk maken van een goede werking en goed onderhoud van uw SoundTouch system. Wij gebruiken deze informatie ook ter ondersteuning van uw relatie met Bose en voor onze bedrijfsactiviteiten. U gaat ermee akkoord dat wij uw informatie kunnen gebruiken voor deze doeleinden, waaronder:

een goede werking en goed onderhoud van uw SoundTouch system mogelijk maken

een service bieden die u hebt aangevraagd, waaronder services die worden geboden via of in combinatie met het SoundTouch system (zoals audiostreamingservices)

het afronden van een aankoop of andere transactie die u bent gestart

reageren op uw verzoek om informatie en je een effectievere en efficiëntere klantenservice bieden

u belangrijke productupdates, gebruikstips en andere informatie bieden over uw SoundTouch-product en de content die via dit product beschikbaar is

ons te helpen verbeteringen aan te brengen aan onze producten, services of websites

voor analyse, marketingonderzoek of rapporten

zorgen voor afdoende beveiliging of technische problemen verhelpen

om te reageren op dagvaardingen, rechterlijke beschikkingen of procedures of om onze wettelijke rechten te vestigen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen wettelijke claims

voor andere doeleinden met uw toestemming of als toegelaten of vereist door de toepasselijke wet (zie bijvoorbeeld "Keuzes met betrekking tot marketing en privacy" hieronder)

WAAROM EN HOE WIJ PERSOONLIJKE EN ANDERE INFORMATIE DELEN

U gaat ermee akkoord dat Bose uw persoonlijke en andere informatie met derden als volgt kan delen:

met Bose-dochterondernemingen, erkende distributeurs en wederverkopers van Bose-producten en vertrouwde externe serviceproviders die ons helpen u een efficiënte en effectieve klantenservice te bieden

met muziekstreamingservices en andere contentproviders om het leveren van content via het SoundTouch(TM) system mogelijk te maken

met Bose-dochterondernemingen, erkende distributeurs en wederverkopers van Bose-producten en vertrouwde externe serviceproviders die namens ons handelen om te helpen bij het afronden van een door u begonnen aankoop, service of transactie

met vertrouwde serviceproviders die ons helpen bij het beheren van ons bedrijf en die gegevens namens ons opslaan, beveiligen, beheren en analyseren

om huidige en potentiële zakenpartners te informeren over het gebruik van het SoundTouch system en de services die via het systeem worden aangeboden; informatie zal echter uitsluitend worden gedeeld in de vorm van samengevoegde gegevens of op zodanige wijze dat uit de gegevens geen identiteit of persoonlijke informatie kan worden opgemaakt

om te reageren op dagvaardingen, rechterlijke beschikkingen of procedures of om onze wettelijke rechten te vestigen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen wettelijke claims

wanneer wij het nodig achten om illegale activiteiten, vermoede fraude, beveiligingsproblemen, situaties die potentiële bedreigingen inhouden voor de veiligheid van personen of overtredingen van onze voorwaarden te onderzoeken, voorkomen of daartegen maatregelen te nemen

Indien toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming delen voor marketingdoeleinden, zoals hieronder besproken.

KEUZES MET BETREKKING TOT MARKETING EN PRIVACY

U kunt aangeven in hoeverre we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken en delen voor marketingdoeleinden. Bose zal uw persoonlijke informatie niet gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. U zult de gelegenheid krijgen om uw toestemming met betrekking tot marketingkeuzes te verlenen bij het configureren van uw SoundTouch(TM)-account. Als u toestemming verleent voor het ontvangen van marketingberichten van Bose, gaat u ermee akkoord dat:

wij, Bose-dochterondernemingen en erkende distributeurs van Bose-producten uw persoonlijke informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail of post met betrekking tot producten, services, promoties, speciale gebeurtenissen of andere onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.

wij, Bose-dochterondernemingen en erkende distributeurs van Bose-producten uw persoonlijke informatie mogen gebruiken om de advertenties en content die u ontvangt, waaronder nieuwsbrieven en mededelingen met betrekking tot promoties over Bose of externe producten of services, gericht te maken en aan te passen. Wij trachten ervoor te zorgen dat deze content nuttig en/of interessant voor u is. Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail of brochure sturen over een nieuw SoundTouch-product.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met vertrouwde serviceproviders die namens ons handelen om ons te helpen bij onze marketing, zoals het beheer van e-mailreclameprogramma en online advertenties van Bose.

Wij zullen uw persoonlijke informatie die wordt verzameld via het SoundTouch system of de SoundTouch-software niet delen met derden of wederverkopers van Bose-producten voor eigen gebruik in aan u gerichte marketingproducten of -services.

Om toestemming te verlenen voor het gebruik en delen van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden, dient u te zorgen dat u het selectievakje inschakelt tijdens het configureren van uw SoundTouch-account. Als u later besluit dat u dergelijke marketingberichten liever niet ontvangt, kunt u ons opdracht geven te stoppen met het gebruiken of delen van uw persoonlijke informatie voor dat doel door Bose te bellen op een van de nummers die worden vermeld op Contact opnemen.

U kunt ook uw voorkeuren met betrekking tot privacy kenbaar maken bij het verzenden van bepaalde informatie aan ons, zoals tijdens een transactie of op een inschrijvingsformulier voor een evenement. Bovendien bevatten onze marketingmails steeds een optie om uw abonnement op dergelijke berichten op te zeggen.

Houd er rekening mee dat wij ongeacht uw verzoek bepaalde informatie kunnen blijven gebruiken en delen zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. U hebt bijvoorbeeld geen opt-outmogelijkheid voor bepaalde bedrijfsmails. Om deze te vermijden, kunt u uw SoundTouch system pseudo-anoniem (met opgave van fictieve gegevens) configureren zoals hierboven beschreven.

BEVEILIGING

Bose neemt toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, accidentele wijziging, onrechtmatige onthulling of inzage, met name wanneer de verwerking het verzenden van gegevens via een netwerk inhoudt, en tegen andere onwettige vormen van verwerking.

SPECIALE OPMERKING VOOR KLANTEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN

De persoonlijke en andere informatie die in dit beleid wordt besproken, wordt verzameld en beheerd door Bose Corporation in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor van Bose is gevestigd in The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt voor de hierin beschreven doeleinden. Zoals hierboven beschreven kan Bose de verwerking van uw gegevens ook uitbesteden aan, of uw gegevens anderszins delen met, dochterondernemingen van Bose, erkende distributeurs en wederverkopers van Bose-producten, vertrouwde serviceproviders en vertrouwde zakenpartners in de Verenigde Staten of andere landen dan het land waar u woont. Er zullen redelijke contractuele en andere maatregelen worden genomen om uw privacy te beschermen en naleving van dit beleid te waarborgen, maar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in deze landen kan verschillen van en minder strikt zijn dan die in het land waar u woont. U verleent uitdrukkelijk toestemming voor dit verzenden en verwerken.

U kunt onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming het recht hebben om informatie die wij over u verzamelen in te zien, te wijzigen en/of om te verzoeken informatie die wij over uw verzamelen te verwijderen. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen op het juiste nummer dat wordt vermeld op Contact opnemen of door ons een e-mail te sturen op privacyandsecurity@bose.com.

VERDERE INFORMATIE

Voor consumenten in de Verenigde Staten is dit beleid onderworpen aan de wetgeving van de staat Massachusetts, niettegenstaande wettelijke principes of conflicten.

Wijzigingen aan dit privacybeleid zullen worden medegedeeld via de SoundTouch(TM)-software. Waar de wet dit vereist, zullen wij u op andere wijze informeren en/of u om toestemming voor de wijzigingen vragen.

Als u vragen hebt, kunt u Bose bellen op het juiste nummer dat wordt vermeld op Contact opnemen of ons een e-mail sturen op privacyandsecurity@bose.com.

Herzien op 21 augustus 2013

BOSE SOUNDTOUCH-PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 20 september 2017

Bose Corporation (‘Bose’) respecteert de privacy van onze gebruikers. Dit privacybeleid (‘Beleid’) beschrijft de wijze waarop we omgaan met de gegevens die worden verzameld in verband met onze SoundTouch(TM) systems, evenals de SoundTouch-computersoftware en mobiele toepassingen (samen aangeduid als de "Diensten"). Dit beleid is specifiek van toepassing op gegevens die verzameld zijn via de Diensten. Het is niet van toepassing op de website van Bose of op andere mobiele apps of producten of diensten van Bose.

Door het selectievakje aan te vinken of op de knop ‘Ik ga akkoord’ te klikken en verder te gaan met het instellen van de Diensten, gaat u akkoord met het volgende Beleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit Beleid, mag u niet doorgaan met de installatie van uw Diensten en neemt u contact op met Bose aan de hand van onderstaande contactgegevens.

De gegevens die via de Diensten worden verzameld, worden beheerd door Bose Corporation, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor van Bose is gevestigd in The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

Dit Privacybeleid bevat de volgende secties:

• De informatie die wij verzamelen
• Hoe wij uw informatie gebruiken
• Hoe wij uw informatie delen
• Marketingkeuzes
• Privacy van kinderen
• Internationale gebruikers
• Uw rechten
• Wijzigingen in ons Privacybeleid
• Hoe wij uw informatie beschermen
• Privacyrechten in Californië
• Hoelang wij uw gegevens bewaren
• Contactgegevens van Bose

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verkrijgen op de volgende manieren informatie over u.

1. Gegevens die u aan ons verstrekt

Bose verzamelt allerlei informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt door uw gebruik van de Diensten. Hieronder valt onder andere het moment waarop u zich registreert voor een account, maar ook vragen of feedback via formulieren of e-mail, aanmelding of integratie met een socialmedia-account, registratie van uw producten en aanvragen voor ondersteuning en technische hulp. De soorten gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen bestaan uit:

• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
• Aanmeldgegevens en wachtwoord
• Naam van uw speaker
• E-mailvoorkeuren

2. Technische informatie en gebruiksinformatie

Wij of onze dienstverleners verzamelen automatisch bepaalde technische informatie en gebruiksinformatie via uw SoundTouch system, de SoundTouch-software en/of mobiele app en de mobiele telefoon, de tablet, de computer of een ander apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten. Wij doen dit met het oog op verbetering van de Diensten en de gebruikerservaring. Deze gegevens bestaan uit:

technische informatie, waaronder:

• Type internetverbinding, IP-adres en de signaalsterkte van uw wifi(R)
• Lijst van SoundTouch systems en -softwaretoepassingen, en de firmware, de softwareversies, het serienummer en de systeem-id van SoundTouch-producten
• Besturingssysteem en/of informatie over het hardwaremodel, evenals het MAC-adres, het IP-adres, de SSID en andere apparaat-id’s die zijn gekoppeld aan de computer, de tablet of een mobiel apparaat dat u gebruikt in verband met de SoundTouch-software
• Netwerkgegevens, zoals het type netwerk en de netwerkprovider
• Algemene informatie over de locatie (plaats/provincie) die is afgeleid van uw IP-adres. Deze gegevens worden geanalyseerd wanneer de Diensten worden gebruikt, om toegang te verlenen tot inhoud die varieert afhankelijk van de locatie van de gebruiker (bijvoorbeeld lokale radiozenders); we verzamelen uw exacte GPS-locatie echter niet en slaan deze ook niet op
• Logbestanden en foutlogbestanden

Gebruiksinformatie, waaronder:

• Inhoud die is opgeslagen in de presets van het SoundTouch system
• Luistergeschiedenis en inhoudsgegevens van het SoundTouch system, waaronder recentelijk afgespeelde zenders, afspeellijsten, artiesten, albums, nummers en podcasts
• Gebruik en contentpatronen met betrekking tot het SoundTouch system (waaronder wanneer en hoelang het systeem is gebruikt, inhoud is gestreamd, knoppen worden ingedrukt, enz.)
• ‘Servicetokens’ met verificatiegegevens die probleemloze levering van inhoud van derden aan het SoundTouch system mogelijk maken (bijvoorbeeld om naadloos verbinding te maken met uw Spotify-account de volgende keer dat u de Diensten gebruikt)
• Transactiegegevens die digitaal rechtenbeheer mogelijk maken (bijvoorbeeld zodat muziekproviders passende betalingen kunnen toekennen aan artiesten, afhankelijk van hoe vaak hun inhoud wordt afgespeeld)
Om de informatie te verzamelen die in deze sectie wordt besproken, maken wij of onze dienstverleners gebruik van weblogs of toepassingen. Deze detecteren dat u de Diensten gebruikt en verzamelen informatie over uw gebruik van de Diensten. Hieronder vallen SDK’s (Software Developer Kits), pixels, scripts of andere volgmechanismen.

3. Informatie die we verzamelen via externe diensten en platforms

Als u verbinding maakt met een externe dienst of een extern platform (zoals Spotify, Deezer of TuneIn) via de aangeboden Diensten, kunnen dergelijke platforms ons en onze dienstverleners toegang geven tot aanvullende informatie over uw interactie met deze diensten en platforms en deze informatie opslaan. Dit omdat deze informatie betrekking heeft op het gebruik van onze Diensten. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld, dient u dergelijke koppelingen niet tot stand te brengen.
Als u ervoor kiest deze functies te gebruiken, kunnen uw gegevens ook rechtstreeks bij deze derden terechtkomen. Omdat deze websites en diensten van derden niet worden geleverd door Bose, is Bose niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites of diensten. Op welke manier de diensten van derden uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken, valt onder hun eigen privacybeleid, niet onder dit Beleid.

4. Informatie die we verzamelen via gelieerde ondernemingen en derden

Bose kan aanvullende informatie over u, zoals demografische informatie of uw aankoopgeschiedenis, ontvangen van gelieerde ondernemingen die onder gemeenschappelijk eigendom en beheer vallen, en van derden, zoals zakenpartners, marketeers, onderzoekers en analisten. Wij schakelen hen mogelijk in om de informatie die we rechtstreeks van u verzamelen aan te vullen.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij verzamelen informatie ten behoeve van de goede werking van diensten voor uw SoundTouch system en om onze klanten te helpen het meeste uit hun Bose-producten en -diensten te halen. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende zaken:

• Aankopen of andere transacties voltooien die u hebt geïnitieerd
• Een door u aangevraagde dienst verzorgen, waaronder diensten die via of in combinatie met het SoundTouch system worden geboden (zoals diensten voor audiostreamen)
• Crashen van apps en andere problemen die worden gemeld begrijpen en oplossen
• Diensten en de ervaringen van klanten met deze Diensten verbeteren
• Nieuwe producten, functies en diensten testen en maken, en onze bestaande producten, functies en diensten verbeteren
• Reageren op uw verzoeken om informatie en u een effectievere en efficiëntere klantenservice bieden
• Belangrijke productupdates, gebruikstips en andere informatie bieden over de Diensten en inhoud die beschikbaar is via de Diensten
• Analyses, marketing, onderzoeken of rapporten opstellen
• Beveiliging en bewaking bieden en technische problemen en bugs verhelpen
• Met uw instemming contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon over producten, diensten, aanbiedingen, speciale evenementen, onderzoek en andere onderwerpen die volgens ons relevant kunnen zijn voor u
• Voldoen aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of onze wettelijke rechten vastleggen of uitoefenen, of ons verweren tegen gerechtelijke vorderingen

Gecombineerde informatie. In het kader van dit Beleid gaat u ermee akkoord dat we de informatie die we verzamelen via de Diensten kunnen combineren met informatie die we ontvangen via andere bronnen, zowel online als offline, en dat we dergelijke gecombineerde informatie gebruiken in overeenstemming met dit Beleid.

Samengevoegde/geanonimiseerde gegevens. We kunnen informatie die we via de Diensten hebben verzameld samenvoegen en/of anonimiseren. We kunnen de samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens voor ieder doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeks- en marketingdoeleinden. We kunnen deze gegevens ook delen met derden, waaronder adverteerders, aanbiedingspartners, potentiële zakenpartners, sponsors, aanbieders van evenementen en/of anderen.

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN

Bose deelt uw gegevens op de volgende manieren:

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. We kunnen informatie die we verzamelen delen binnen de Bose-bedrijfsgroep.

Dienstverleners of geautoriseerde resellers. Wij kunnen bepaalde dienstverleners die namens ons diensten verrichten toegang geven tot uw informatie of deze informatie met hen delen. Deze dienstverleners bieden een scala aan diensten, inclusief maar niet beperkt tot facturering, verkoop, marketing, levering van content en functies, reclame, analyses, onderzoek, klantenservice, verzending en levering, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking, en juridische dienstverlening. Deze partijen omvatten momenteel crash- en buganalyseproviders zoals Crashlytics en dienstverleners zoals Segment. Zij helpen ons uw Bose-producten aan uw Apparaat te koppelen en verstrekken ons analyseresultaten voor interne doeleinden.

Muziekstreamdiensten. Wanneer u via de Diensten een verbinding tot stand brengt met een streamdienst van derden, delen wij informatie over u die nodig is om de inhoud van derden via de diensten te leveren (bijvoorbeeld uw aanmeldgegevens voor de streamdienst).

Bescherming van Bose en anderen. Door gebruik te maken van de Diensten, erkent en bevestigt u dat wij toegang hebben tot uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot eventuele gebruikersinhoud) en gaat u hiermee akkoord. U gaat eveneens akkoord met het feit dat wij deze informatie bewaren en delen indien dit wettelijk vereist is of wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk proces (bijvoorbeeld een dagvaarding of rechterlijk bevel); (b) de naleving van onze Servicevoorwaarden, dit Beleid, of andere contracten met u af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) te reageren op claims dat inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; en/of (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Bose, zijn tussenpersonen en gelieerde ondernemingen, zijn gebruikers en/of andere consumenten te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met wetshandhavende instanties en met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude, spam-/malwarepreventie en soortgelijke doeleinden.

Fusies, overnames en partnerschappen. Ten behoeve van bedrijfsontwikkeling kunnen wij eventueel andere bedrijven overnemen of hiermee fuseren of samenwerken. Bij dergelijke transacties (ook wanneer wij dergelijke transacties overwegen, bijvoorbeeld tijdens due diligence) kan gebruikersinformatie onder de overgedragen activa vallen. Indien een deel van of alle activa van Bose worden verkocht of overgedragen aan een derde partij, vormen de klantgegevens (waaronder uw e-mailadres) waarschijnlijk onderdeel van de overgedragen activa.

Toestemming. We kunnen uw gegevens eveneens verstrekken aan derden als wij uw toestemming hiervoor hebben.

Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. Van tijd tot tijd kan Bose samengevoegde en/of geanonimiseerde informatie over het gebruik van de Diensten delen, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van de Diensten. Dit Beleid legt geen beperkingen op aan het gebruik of het delen van dergelijke samengevoegde en/of geanonimiseerde informatie door ons.

MARKETINGKEUZES

Met uw toestemming kunnen wij, een Bose-dochteronderneming of een erkende distributeur van Bose-producten uw informatie ook gebruiken (of delen met een vertrouwde dienstverlener) om u marketingberichten te sturen via e-mail of post over Bose of verwante producten, diensten, aanbiedingen, speciale evenementen, nieuwsbrieven of andere content die voor u interessant kan zijn. U zult de gelegenheid krijgen om uw toestemming te verlenen of deze te weigeren bij het configureren van uw SoundTouch-account.
Als u later besluit dat u dergelijke marketingberichten niet wenst te ontvangen, kunt u ons vragen te stoppen met het sturen van deze berichten door op de link ‘Afmelden’ te klikken in onze marketingberichten via e-mail, of door contact met ons op te nemen via onderstaande nummers. Houd er rekening mee dat wij ongeacht uw verzoek bepaalde informatie kunnen blijven gebruiken en delen zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. U hebt bijvoorbeeld geen opt-outmogelijkheid voor bepaalde bedrijfsmails.

PRIVACY VAN KINDEREN

De Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en Bose verzamelt niet bewust informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. Wij adviseren personen die ouder zijn dan 13 jaar, maar jonger dan 18 jaar, om hun ouders of voogd toestemming te vragen voordat ze de Diensten gebruiken of iemand informatie over henzelf verstrekken via internet.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS

De gegevens die door ons via de Diensten worden verzameld, kunnen worden overgebracht naar ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten en worden verwerkt met het in dit Beleid aangegeven oogmerk. Bose kan tevens de verwerking van uw gegevens uitbesteden aan of delen met dochterondernemingen of derden in de Verenigde Staten, of in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. De wetgeving inzake bescherming van persoonlijke gegevens in deze landen kan afwijken van en minder streng zijn dan de wetgeving in het land waarin u woont. Door het selectievakje aan te vinken of op ‘Ik ga akkoord’ te klikken en verder te gaan met het instellen van de Diensten, gaat u uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke overdracht en verwerking.

UW RECHTEN

Als u meer wilt weten over de informatie die via de Diensten wordt verzameld of als u gegevens wilt inzien of wijzigen en/of wilt verzoeken tot verwijdering van door ons verzamelde informatie over u, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt op basis van gegronde redenen ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw informatie.
U kunt ons ook instructies sturen over de wijze waarop we uw informatie na uw overlijden mogen opslaan, wissen of delen. Daarnaast kunt u aan ons doorgeven wie u hebt aangewezen voor de uitoefening van deze rechten na uw overlijden, indien van toepassing.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid op elk gewenst moment te wijzigen en af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, de functies van onze Diensten of technologische ontwikkelingen. Het herziene Beleid is toegankelijk via de Diensten en het is belangrijk dat u dit met enige regelmaat raadpleegt. U wordt met een relevante kennisgeving op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in het Beleid en u dient, overeenkomstig de wettelijke vereisten, akkoord te gaan met het bijgewerkte Beleid.

HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

Bose neemt maatregelen om gegevens van gebruikers te beschermen tegen verlies of onbevoegd(e) toegang, gebruik, aanpassing of verwijdering. Geen enkel beveiligingsprogramma is echter waterdicht en we kunnen de absolute veiligheid van uw informatie dan ook niet garanderen.

PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Volgens de Californische wet zijn inwoners van Californië onder bepaalde omstandigheden gerechtigd om ons informatie te vragen over de manier waarop we bepaalde categorieën persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de Californische wet) delen met derden ten behoeve van direct marketing. Als u een vraag hebt over dit recht, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wij zullen dergelijke persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Diensten echter niet delen met derden of resellers van Bose-producten voor hun eigen gebruik in aan u gerichte marketingproducten of -diensten.
Houd er ook rekening mee dat zolang de internetbranche nog werkt aan Do Not Track-normen, -implementaties en -oplossingen, wij browsergestuurde Do Not Track-signalen of vergelijkbare mechanismen niet kunnen herkennen en hier niet op reageren.

HOELANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw informatie gedurende de periode die nodig is om de doelstellingen die zijn beschreven in dit Beleid te behalen, tenzij een langere bewaarperiode is vereist of toegestaan door de wet.

CONTACTGEGEVENS VAN BOSE

Als u contact met ons wilt opnemen of vragen of klachten hebt met betrekking tot dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

• E-mailadres: privacyandsecurity@bose.com
• U kunt ons ook bellen op het nummer dat vermeld staat op http://worldwide.bose.com/soundtouch_contact_us.